I går var jeg flink, så jeg ville redde verden. I dag er jeg klok, så jeg forandrer meg selv.


i-går-var-jeg-flink-så-jeg-ville-redde-verden-i-dag-er-jeg-klok-så-jeg-forandrer-meg-selv
rumigårvarjegflinkvillereddeverdendagerklokforandrermegselvi gårgår varvar jegjeg flinkså jegjeg villeville redderedde verdeni dagdag erer jegjeg klokså jegjeg forandrerforandrer megmeg selvi går vargår var jegvar jeg flinkså jeg villejeg ville reddeville redde verdeni dag erdag er jeger jeg klokså jeg forandrerjeg forandrer megforandrer meg selvi går var jeggår var jeg flinkså jeg ville reddejeg ville redde verdeni dag er jegdag er jeg klokså jeg forandrer megjeg forandrer meg selvi går var jeg flinkså jeg ville redde verdeni dag er jeg klokså jeg forandrer meg selv

Før tenkte jeg at jeg kunne redde verden på egen hånd. Nå har jeg forstått at vi må være noen flere. -Gry Larsen
før-tenkte-jeg-at-jeg-kunne-redde-verden-på-egen-hånd-nå-har-jeg-forstått-at-vi-må-være-noen-flere
Da jeg var ung, trodde jeg at velstand og makt ville bringe meg lykke. Jeg fikk rett. -Lykke
da-jeg-var-ung-trodde-jeg-at-velstand-og-makt-ville-bringe-meg-lykke-jeg-fikk-rett
Hvis jeg hadde visst at jeg skulle leve så lenge, ville jeg ha tatt bedre vare på meg selv. -Eubie Blake
hvis-jeg-hadde-visst-at-jeg-skulle-leve-så-lenge-ville-jeg-tatt-bedre-vare-på-meg-selv
Om jeg visste at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel gå ut i min hage og plante et epletre i dag. -Martin Luther
om-jeg-visste-at-verden-gikk-under-i-morgen-ville-jeg-likevel-gå-ut-i-min-hage-og-plante-et-epletre-i-dag
Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder