I femtiårsalderen begynner vi å bli lei av verden. I sekstiårsalderen begynner verden å bli lei av oss.


i-femtiårsalderen-begynner-vi-å-bli-lei-av-verden-i-sekstiårsalderen-begynner-verden-å-bli-lei-av-oss
johan oxenstiernafemtiårsalderenbegynnerviblileiavverdensekstiårsalderenverdenossi femtiårsalderenfemtiårsalderen begynnerbegynner vivi åå blibli leilei avav verdeni sekstiårsalderensekstiårsalderen begynnerbegynner verdenverden åå blibli leilei avav ossi femtiårsalderen begynnerfemtiårsalderen begynner vibegynner vi åvi å bliå bli leibli lei avlei av verdeni sekstiårsalderen begynnersekstiårsalderen begynner verdenbegynner verden åverden å bliå bli leibli lei avlei av ossi femtiårsalderen begynner vifemtiårsalderen begynner vi åbegynner vi å blivi å bli leiå bli lei avbli lei av verdeni sekstiårsalderen begynner verdensekstiårsalderen begynner verden åbegynner verden å bliverden å bli leiå bli lei avbli lei av ossi femtiårsalderen begynner vi åfemtiårsalderen begynner vi å blibegynner vi å bli leivi å bli lei avå bli lei av verdeni sekstiårsalderen begynner verden åsekstiårsalderen begynner verden å blibegynner verden å bli leiverden å bli lei avå bli lei av oss

Å bli skilt er som å bli overkjørt av en lastebil. Hvis du overlever, begynner du å se deg omhyggelig om både til høyre og venstre. -Skilsmisse
Å-bli-skilt-er-som-å-bli-overkjørt-av-lastebil-hvis-du-overlever-begynner-du-å-se-deg-omhyggelig-om-bå-til-høyre-og-venstre
Jeg synes ikke Norge er interessant nok. Nordmenn har en lei tendens til å tro at verden er Norge. -Åsne Seierstad
jeg-synes-ikke-norge-er-interessant-nok-nordmenn-har-lei-tendens-til-å-tro-at-verden-er-norge
Skal bli den beste meg i hele verden, bedre kan jeg aldri bli. -Være seg selv
skal-bli-den-beste-meg-i-hele-verden-bedre-kan-jeg-aldri-bli
Barna begynner å bli store når de stiller spørsmål det finnes svar på. -Barn
barna-begynner-å-bli-store-når-stiller-spørsmål-det-finnes-svar-på