I fabrikken lager vi kosmetikk. I butikken selger vi håp.


i-fabrikken-lager-vi-kosmetikk-i-butikken-selger-vi-håp
charles revsonfabrikkenlagervikosmetikkbutikkenselgerhåpi fabrikkenfabrikken lagerlager vivi kosmetikki butikkenbutikken selgerselger vivi håpi fabrikken lagerfabrikken lager vilager vi kosmetikki butikken selgerbutikken selger viselger vi håpi fabrikken lager vifabrikken lager vi kosmetikki butikken selger vibutikken selger vi håpi fabrikken lager vi kosmetikki butikken selger vi håp

Når butikken går bra, lønner det seg å reklamere. Når butikken går dårlig, er du nødt til å reklamere. -Ukjent
når-butikken-går-bra-lønner-det-seg-å-reklamere-når-butikken-går-dårlig-er-du-nødt-til-å-reklamere
Helvete er et sted hvor engelskmenn lager mat, italienere dirigerer trafikken og tyskere lager underholdningsprogrammene. -Robert Lembke
helvete-er-et-sted-hvor-engelskmenn-lager-mat-italienere-dirigerer-trafikken-og-tyskere-lager-underholdningsprogrammene
Kosmetikk er kunsten å dementere fødselsattesten. -Olga Tsjekova
kosmetikk-er-kunsten-å-dementere-fødselsattesten
Jeg ville aldri kjøpt noen verdens ting av en selger som møtte meg med shorts og hvite sokker. -Kikki Sørum
jeg-ville-aldri-kjøpt-noen-verdens-ting-av-selger-som-møtte-meg-med-shorts-og-hvite-sokker
Målet med markedsføring er å kjenne og forstå kunden så godt at produktet eller tjenesten passer ham og selger seg selv. -Markedsføring
målet-med-markedsføring-er-å-kjenne-og-forstå-kunden-så-godt-at-produktet-eller-tjenesten-passer-ham-og-selger-seg-selv