I ettertanken har tanken nådd sjelen, i omtanken hjertet.


i-ettertanken-har-tanken-nådd-sjelen-i-omtanken-hjertet
per roaldettertankenhartankennåddsjelenomtankenhjerteti ettertankenettertanken harhar tankentanken nåddnådd sjeleni omtankenomtanken hjerteti ettertanken harettertanken har tankenhar tanken nåddtanken nådd sjeleni omtanken hjerteti ettertanken har tankenettertanken har tanken nåddhar tanken nådd sjeleni ettertanken har tanken nåddettertanken har tanken nådd sjelen

Hjernen er et organ av mindre betydning. Sjelen sitter i hjertet, som også styrer kroppen. -Hjerne
hjernen-er-et-organ-av-mindre-betydning-sjelen-sitter-i-hjertet-som-også-styrer-kroppen
Alt avhenger av tanken. Tanken er alle tings begynnelse. Med tanken kan man herske. -Leo Tolstoj
alt-avhenger-av-tanken-tanken-er-alle-tings-begynnelse-med-tanken-kan-man-herske
De eldste og korteste ordene - ja og nei - krever den største omtanken. -Pythagoras
de-eldste-og-korteste-ordene-ja-og-nei-krever-den-største-omtanken
Mål ikke fjellets høyde før du har nådd toppen. Da skal du se hvor lavt det var. -Dag Hammarskjöld
mål-ikke-fjellets-høyde-før-du-har-nådd-toppen-da-skal-du-se-hvor-lavt-det-var
Livet er en fornøyelsespark, og ettertanken strekker seg ikke lenger enn til tivoliets stengetid. -Livet er
livet-er-fornøyelsespark-og-ettertanken-strekker-seg-ikke-lenger-enn-til-tivoliets-stengetid