I et bilde vil jeg gjerne si noe trøstefullt, på samme måte som musikk er trøstefullt.


i-et-bilde-vil-jeg-gjerne-noe-trøstefullt-på-samme-måte-som-musikk-er-trøstefullt
kunstetbildeviljeggjernenoetrøstefulltsammemåtesommusikkertrøstefullti etet bildebilde vilvil jegjeg gjernegjerne sisi noenoe trøstefulltpå sammesamme måtemåte somsom musikkmusikk erer trøstefullti et bildeet bilde vilbilde vil jegvil jeg gjernejeg gjerne sigjerne si noesi noe trøstefulltpå samme måtesamme måte sommåte som musikksom musikk ermusikk er trøstefullti et bilde vilet bilde vil jegbilde vil jeg gjernevil jeg gjerne sijeg gjerne si noegjerne si noe trøstefulltpå samme måte somsamme måte som musikkmåte som musikk ersom musikk er trøstefullti et bilde vil jeget bilde vil jeg gjernebilde vil jeg gjerne sivil jeg gjerne si noejeg gjerne si noe trøstefulltpå samme måte som musikksamme måte som musikk ermåte som musikk er trøstefullt

En idé må, på samme måte som et spøkelse, snakkes litt til før den vil forklare seg selv. -Idé
en-idé-må-på-samme-måte-som-et-spøkelse-snakkes-litt-til-før-den-vil-forklare-seg-selv
Jeg snakker og skriver på samme måte, det er samme teknikk. Og jeg skriver like fort som jeg snakker. Det sitter i fingrene! -Skrive
jeg-snakker-og-skriver-på-samme-måte-det-er-samme-teknikk-og-jeg-skriver-like-fort-som-jeg-snakker-det-sitter-i-fingrene
Jeg elsker menn på samme måte som man er glad i god mat og vin. -Menn
jeg-elsker-menn-på-samme-måte-som-man-er-glad-i-god-mat-og-vin
Jeg ønsker å være veldig nær noen jeg respekterer og beundrer, og ha noen som føler det på samme måte for meg. -Nærhet
jeg-ønsker-å-være-veldig-nær-noen-jeg-respekterer-og-beundrer-og-noen-som-føler-det-på-samme-måte-for-meg
Jeg syns fremdeles hver dag er for kort for alle de tankene jeg ønsker å tenke, alle spaserturene jeg vil ta, alle bøkene jeg vil lese, og alle de vennene jeg gjerne vil treffe. -Tidsklemma
jeg-syns-fremdeles-hver-dag-er-for-kort-for-alle-tankene-jeg-ønsker-å-tenke-alle-spaserturene-jeg-vil-ta-alle-bøkene-jeg-vil-lese-og-alle-vennene
Det å oppdage noe nytt vil si at man ser det samme som alle andre, men tenker noe annet. -Albert Szent-Györgyi
det-å-oppdage-noe-nytt-vil-at-man-det-samme-som-alle-andre-men-tenker-noe-annet