I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no.


i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
gerd grønvold saueeitskinnandenoskaldulevaikkjegårmorgonmennoi eiteit skinnandeskinnande nono skalskal dudu levaikkje ii gårikkje ii morgonmen noi eit skinnandeeit skinnande noskinnande no skalno skal duskal du levaikkje i gårikkje i morgoni eit skinnande noeit skinnande no skalskinnande no skal duno skal du levai eit skinnande no skaleit skinnande no skal duskinnande no skal du leva

I morgon, i morgon, men ikkje i dag. I dag, nei, i dag gjer eg ikkje det slag. -Josef G. Larssen
i-morgon-i-morgon-men-ikkje-i-dag-i-dag-nei-i-dag-gjer-eg-ikkje-det-slag
De skal ikkje misakte seglaren; han er ein skarv, men han er å likne med eit menneske, i mange ting. Og seglarar er vi alle, på livsens hav. -Kjøp og salg
de-skal-ikkje-misakte-seglaren-han-er-ein-skarv-men-han-er-å-likne-med-eit-menneske-i-mange-ting-og-seglarar-er-vi-alle-på-livsens-hav
Lukke er ikkje eit liv i fred men kampen for å vera den du er. -Lykke er
lukke-er-ikkje-eit-liv-i-fred-men-kampen-for-å-vera-den-du-er
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
Det er neppe råd å venne naturen av med kannibalisme, rovmord og lystmord, incest og forakt for dei svakaste, men eg er nokså glad for at eg ikkje lever eit naturleg liv. -Marta Norheim
det-er-neppe-råd-å-venne-naturen-av-med-kannibalisme-rovmord-og-lystmord-incest-og-forakt-for-dei-svakaste-men-eg-er-nokså-glad-for-at-eg-ikkje