I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt.


i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt
mordetøyeblikketetbarnblirfødtogsåmorenfødthunharaldrieksistertførkvinneneksistertemenmorenmorernoeheltnytti detdet øyeblikketøyeblikket etet barnbarn blirblir fødtblir ogsåogså morenmoren fødthun harhar aldrialdri eksisterteksistert førkvinnen eksistertemen aldrialdri morenen morer noenoe helthelt nytti det øyeblikketdet øyeblikket etøyeblikket et barnet barn blirbarn blir fødtblir også morenogså moren fødthun har aldrihar aldri eksistertaldri eksistert førmen aldri morenen mor ermor er noeer noe heltnoe helt nytti det øyeblikket etdet øyeblikket et barnøyeblikket et barn bliret barn blir fødtblir også moren fødthun har aldri eksisterthar aldri eksistert føren mor er noemor er noe helter noe helt nytti det øyeblikket et barndet øyeblikket et barn blirøyeblikket et barn blir fødthun har aldri eksistert føren mor er noe heltmor er noe helt nytt

Kvinner har aldri unge sjeler. De blir født tre tusen år gamle. -Kvinner og alder
kvinner-har-aldri-unge-sjeler-de-blir-født-tre-tusen-år-gamle
Barn skal ikke si noe før det blir deres tur, og det blir det aldri. -Barn
barn-skal-ikke-noe-før-det-blir-deres-tur-og-det-blir-det-aldri
Hvorfor får ofte mennesker som er født på ny, deg til å ønske at de aldri var født i det hele tatt? -Katharine Whitehorn
hvorfor-får-ofte-mennesker-som-er-født-på-ny-deg-til-å-ønske-at-aldri-var-født-i-det-hele-tatt
Å skape er å lage noe som aldri har eksistert før. -Skape
Å-skape-er-å-lage-noe-som-aldri-har-eksistert-før
Løyet for sin mor hadde hun jo alltid. For når skulle hun kunnet være ærlig uten å gjøre moren sorg - til ingen nytte. -Sigrid Undset
løyet-for-mor-hadde-hun-jo-alltid-for-når-skulle-hun-kunnet-være-ærlig-uten-å-gjøre-moren-sorg-til-ingen-nytte
Den hellige mor som er hellig. Hvorfor? Hvorfor må man elske sin mor bare fordi hun har født en? -Mor
den-hellige-mor-som-er-hellig-hvorfor-hvorfor-må-man-elske-mor-bare-fordi-hun-har-født