I dag gir kunnskap makt. Den kontrollerer tilgangen til muligheter og avansement.


i-dag-gir-kunnskap-makt-den-kontrollerer-tilgangen-til-muligheter-og-avansement
kunnskapdaggirkunnskapmaktdenkontrollerertilgangentilmuligheterogavansementi dagdag girgir kunnskapkunnskap maktden kontrollererkontrollerer tilgangentilgangen tiltil mulighetermuligheter ogog avansementi dag girdag gir kunnskapgir kunnskap maktden kontrollerer tilgangenkontrollerer tilgangen tiltilgangen til mulighetertil muligheter ogmuligheter og avansementi dag gir kunnskapdag gir kunnskap maktden kontrollerer tilgangen tilkontrollerer tilgangen til mulighetertilgangen til muligheter ogtil muligheter og avansementi dag gir kunnskap maktden kontrollerer tilgangen til muligheterkontrollerer tilgangen til muligheter ogtilgangen til muligheter og avansement

Kunnskap er makt - hvis du har kunnskap om den rette personen. -Ethel Watts Mumford
kunnskap-er-makt-hvis-du-har-kunnskap-om-den-rette-personen
Kunnskap er makt bare hvis du vet hvilke fakta du ikke behøver å ta hensyn til. -Robert Wilson Lynd
kunnskap-er-makt-bare-hvis-du-vet-hvilke-fakta-du-ikke-behøver-å-ta-hensyn-til
Man sier at kunnskap er makt, skjønt man ofte kan fristes til å tvile på det. Men det er sikkert at den er rikdom. -Kunnskap
man-sier-at-kunnskap-er-makt-skjønt-man-ofte-kan-fristes-til-å-tvile-på-det-men-det-er-sikkert-at-den-er-rikdom
Makt som ikke bygger på kunnskap og et stadig tilsig av informasjon, blir til slutt umulig å forsvare. -Henning Mankell
makt-som-ikke-bygger-på-kunnskap-og-et-stadig-tilsig-av-informasjon-blir-til-slutt-umulig-å-forsvare
Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt. -Platon
musikk-gir-universet-sjel-den-gir-sinnet-vinger-fantasien-flukt-alvoret-sjarm-den-gir-munterhet-og-liv-til-alt