I dag er det slik at en kvinne må være sin egen anstandsdame.


i-dag-er-det-slik-at-kvinne-må-være-egen-anstandsdame
amy vanderbiltdagerdetslikatkvinneværeegenanstandsdamei dagdag erer detdet slikslik atat enen kvinnekvinne måmå værevære sinsin egenegen anstandsdamei dag erdag er deter det slikdet slik atslik at enat en kvinneen kvinne måkvinne må væremå være sinvære sin egensin egen anstandsdamei dag er detdag er det sliker det slik atdet slik at enslik at en kvinneat en kvinne måen kvinne må værekvinne må være sinmå være sin egenvære sin egen anstandsdamei dag er det slikdag er det slik ater det slik at endet slik at en kvinneslik at en kvinne måat en kvinne må væreen kvinne må være sinkvinne må være sin egenmå være sin egen anstandsdame

Alltid har det vært slik at kjærligheten ikke kjenner sin egen dybde før i avskjedens time. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
alltid-har-det-vært-slik-at-kjærligheten-ikke-kjenner-egen-dybde-før-i-avskjedens-time
Kvinner elsker sin egen svakhet. De håper på kamp, slik at de kan bukke under for overmakten. -Kvinner
kvinner-elsker-egen-svakhet-de-håper-på-kamp-slik-at-kan-bukke-under-for-overmakten
Hvis det er slik en pine å elske, å fylles med kjærlighetens elektrifiserende kraft, hvor mye mer pinefullt er det ikke da å være kvinne, være selve denne kraften som tenner kjærlighetens gnist? -Kvinner
hvis-det-er-slik-pine-å-elske-å-fylles-med-kjærlighetens-elektrifiserende-kraft-hvor-mye-mer-pinefullt-er-det-ikke-da-å-være-kvinne-være-selve
En virkelig kunstner må gjøre alt på egen hånd og er i den forstand ikke kommet lenger i dag enn Homer i sin tid. -Marcel Proust
en-virkelig-kunstner-må-gjøre-alt-på-egen-hånd-og-er-i-den-forstand-ikke-kommet-lenger-i-dag-enn-homer-i-tid
Mennesket er den ene og suverene herre over sin egen skjebne om det bare vil være det. -Skjebne
mennesket-er-den-ene-og-suverene-herre-over-egen-skjebne-om-det-bare-vil-være-det