I annen omgang fikk vi se en naken mann og noen flotte mål.


i-annen-omgang-fikk-vi-se-naken-mann-og-noen-flotte-mål
sportannenomgangfikkvisenakenmannognoenflottemåli annenannen omgangomgang fikkfikk vivi sese enen nakennaken mannmann ogog noennoen flotteflotte måli annen omgangannen omgang fikkomgang fikk vifikk vi sevi se ense en nakenen naken mannnaken mann ogmann og noenog noen flottenoen flotte måli annen omgang fikkannen omgang fikk viomgang fikk vi sefikk vi se envi se en nakense en naken mannen naken mann ognaken mann og noenmann og noen flotteog noen flotte måli annen omgang fikk viannen omgang fikk vi seomgang fikk vi se enfikk vi se en nakenvi se en naken mannse en naken mann ogen naken mann og noennaken mann og noen flottemann og noen flotte mål

Når en mann er doven, må en annen mann arbeide dobbelt, ellers blir det ikke mat til noen av dem. -George Bernard Shaw
når-mann-er-doven-må-annen-mann-arbeide-dobbelt-ellers-blir-det-ikke-mat-til-noen-av-dem
Å, De vet jo at nu holder jeg bare av en eneste én! Ikke av noen annen i hele verden! Kommer aldri til å holde av noen annen! -Henrik Ibsen
Å-de-vet-jo-at-nu-holder-jeg-bare-av-eneste-én-ikke-av-noen-annen-i-hele-verden-kommer-aldri-til-å-holde-av-noen-annen
Ingen kvinne er så naken som henne man kan se er naken under klærne. -Nakenhet
ingen-kvinne-er-så-naken-som-henne-man-kan-se-er-naken-under-klærne
En enslig kvinne kan ikke treffe en mann, noen mann, i noen alder, uten å tenke, om bare et halvt sekund: Kanskje dette er mannen. -Doris Lessing
en-enslig-kvinne-kan-ikke-treffe-mann-noen-mann-i-noen-alder-uten-å-tenke-om-bare-et-halvt-sekund-kanskje-dette-er-mannen
En av de viktigste reiser man kan foreta, er den som har som mål å møte en annen på halvveien. -Ukjent
en-av-viktigste-reiser-man-kan-foreta-er-den-som-har-som-mål-å-møte-annen-på-halvveien