Hvorfor skulle du fylle dagen i dag med morgendagens sorg, mitt hjerte?


hvorfor-skulle-du-fylle-dagen-i-dag-med-morgendagens-sorg-mitt-hjerte
paul fleminghvorforskulledufylledagendagmedmorgendagenssorgmitthjerteskulle dudu fyllefylle dagendagen ii dagdag medmed morgendagensmorgendagens sorgmitt hjertehvorfor skulle duskulle du fylledu fylle dagenfylle dagen idagen i dagi dag meddag med morgendagensmed morgendagens sorghvorfor skulle du fylleskulle du fylle dagendu fylle dagen ifylle dagen i dagdagen i dag medi dag med morgendagensdag med morgendagens sorghvorfor skulle du fylle dagenskulle du fylle dagen idu fylle dagen i dagfylle dagen i dag meddagen i dag med morgendagensi dag med morgendagens sorg

Når du avslutter dagen, så befri deg for den. I morgen er en ny dag, med sine håp og løfter altfor dyrebar til at man skulle sløse bort et øyeblikk av den på gårsdagen. -I går - i dag - i morgen
når-du-avslutter-dagen-så-befri-deg-for-den-i-morgen-er-ny-dag-med-sine-håp-og-løfter-altfor-dyrebar-til-at-man-skulle-sløse-bort-et-øyeblikk
Rør ikke ved mitt hjerte i dag. Våren har gjort det alt. -Inger Hagerup
rør-ikke-ved-mitt-hjerte-i-dag-våren-har-gjort-det-alt
Dagen som ender med glede, kommer ikke igjen med sorg. -Glede og sorg
dagen-som-ender-med-glede-kommer-ikke-igjen-med-sorg
Jeg tenkte jeg skulle begynne med å lese en sonett av Shakespeare, men så tenkte jeg: Hvorfor skal jeg det? Han leser aldri noe av mitt. -Spike Milligan
jeg-tenkte-jeg-skulle-begynne-med-å-lese-sonett-av-shakespeare-men-så-tenkte-jeg-hvorfor-skal-jeg-det-han-leser-aldri-noe-av-mitt
Mitt hjerte mot ditt hjerte Din puls mot min En kropp med to rygger Resten er hud og salt og vind -Ole Paus
mitt-hjerte-mot-ditt-hjerte-din-puls-mot-min-en-kropp-med-to-rygger-resten-er-hud-og-salt-og-vind
Jeg skulle ønske vi kunne fylle litt av julestemningen i krukker og åpne en krukke hver måned. -Harlan Miller
jeg-skulle-ønske-vi-kunne-fylle-litt-av-julestemningen-i-krukker-og-åpne-krukke-hver-måned