Hvorfor har vi ikke porno-monopol som vi har Vinmonopol? Slik at vi som ikke ønsker det, slipper å få slengt denne kvinneforakten i ansiktet overalt!


hvorfor-har-vi-ikke-porno-monopol-som-vi-har-vinmonopol-slik-at-vi-som-ikke-ønsker-det-slipper-å-få-slengt-denne-kvinneforakten-i-ansiktet-overalt
pornografihvorforharviikkepornomonopolsomvinmonopolslikatønskerdetslipperslengtdennekvinneforaktenansiktetoveralthar vivi ikkesom vivi harhar vinmonopolslik atat vivi somsom ikkeikke ønskerønsker detslipper åfå slengtslengt dennedenne kvinneforaktenkvinneforakten ii ansiktetansiktet overalthvorfor har vihar vi ikkesom vi harvi har vinmonopolslik at viat vi somvi som ikkesom ikke ønskerikke ønsker detslipper å fåå få slengtfå slengt denneslengt denne kvinneforaktendenne kvinneforakten ikvinneforakten i ansikteti ansiktet overalthvorfor har vi ikkesom vi har vinmonopolslik at vi somat vi som ikkevi som ikke ønskersom ikke ønsker detslipper å få slengtå få slengt dennefå slengt denne kvinneforaktenslengt denne kvinneforakten idenne kvinneforakten i ansiktetkvinneforakten i ansiktet overaltslik at vi som ikkeat vi som ikke ønskervi som ikke ønsker detslipper å få slengt denneå få slengt denne kvinneforaktenfå slengt denne kvinneforakten islengt denne kvinneforakten i ansiktetdenne kvinneforakten i ansiktet overalt

Til dem som holder pusten mens de venter på medienes favorittfrase - U-svingen - har jeg bare en ting å si: Dere kan snu hvis dere ønsker. Denne damen snur ikke. -Politiker
til-dem-som-holder-pusten-mens-venter-på-medienes-favorittfrase-u-svingen-har-jeg-bare-ting-å-dere-kan-snu-hvis-dere-ønsker-denne-damen
Personlig synes jeg ikke om farvede fotballsko slik som Kjetil Rekdal har. De burde vært sorte, slik som de var fra starten av. -Fotball
personlig-synes-jeg-ikke-om-farvede-fotballsko-slik-som-kjetil-rekdal-har-de-burde-vært-sorte-slik-som-var-fra-starten-av
Hvorfor ikke være nær? Hele verden lengter jo etter det. Nærhet som er ekte. Ikke slik nærhet som selger avisforsider. -Nærhet
hvorfor-ikke-være-nær-hele-verden-lengter-jo-etter-det-nærhet-som-er-ekte-ikke-slik-nærhet-som-selger-avisforsider
Porno lyver. Den gir et feil inntrykk av kvinners og menns seksualitet. Veldig mange bruker porno som eneste informasjonskilde til å lære om sex. Da kan det bli katastrofalt for mange, særlig kvinner. -Pornografi
porno-lyver-den-gir-et-feil-inntrykk-av-kvinners-og-menns-seksualitet-veldig-mange-bruker-porno-som-eneste-informasjonskilde-til-å-lære-om-sex-da
Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. -Oscar Wilde
etter-å-spilt-chopin-føler-jeg-det-som-jeg-har-grått-over-synder-jeg-aldri-har-begått-og-sørget-over-tragedier-som-ikke-er-mine-egne-musikk