Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?


hvorfor-har-vi-det-ikke-bedre-når-vi-har-det-så-godt
godt og vondthvorforharvidetikkebedrenårgodthar vivi detdet ikkeikke bedrebedre nårnår vivi harhar detdet såså godthvorfor har vihar vi detvi det ikkedet ikke bedreikke bedre nårbedre når vinår vi harvi har dethar det sådet så godthvorfor har vi dethar vi det ikkevi det ikke bedredet ikke bedre nårikke bedre når vibedre når vi harnår vi har detvi har det såhar det så godthvorfor har vi det ikkehar vi det ikke bedrevi det ikke bedre nårdet ikke bedre når viikke bedre når vi harbedre når vi har detnår vi har det såvi har det så godt

Når det er et faktum at vi har ca. 3 000 000 hår på hodet skjønner jeg ikke vitsen ved å være et hår bedre enn andre - det er jo så likevel ingen som legger merke til det. -Fredrik Stabel
når-det-er-et-faktum-at-vi-har-ca-3-000-000-hår-på-hodet-skjønner-jeg-ikke-vitsen-ved-å-være-et-hår-bedre-enn-andre-det-er-jo-så-likevel
Hver dag i alle disse evinnelige år har jeg fortvilet sagt til meg selv: Hvorfor så ikke dø idag like så godt som imorgen? -Hans Jæger
hver-dag-i-alle-disse-evinnelige-år-har-jeg-fortvilet-sagt-til-meg-selv-hvorfor-så-ikke-dø-idag-like-så-godt-som-imorgen
Når en ung ektemann blir syk, er hans mor alltid overbevist om at hans kone har laget mat som han ikke har hatt godt av. -Ektemann
når-ung-ektemann-blir-syk-er-hans-mor-alltid-overbevist-om-at-hans-kone-har-laget-mat-som-han-ikke-har-hatt-godt-av
Hvorfor har vi ikke porno-monopol som vi har Vinmonopol? Slik at vi som ikke ønsker det, slipper å få slengt denne kvinneforakten i ansiktet overalt! -Pornografi
hvorfor-har-vi-ikke-porno-monopol-som-vi-har-vinmonopol-slik-at-vi-som-ikke-ønsker-det-slipper-å-få-slengt-denne-kvinneforakten-i-ansiktet-overalt
Hvorfor sitte i egne tanker når det er mye bedre og billigere å sitte i andres. -Tanke
hvorfor-sitte-i-egne-tanker-når-det-er-mye-bedre-og-billigere-å-sitte-i-andres