- Hvordan klarer du å være så negativ hele tiden! - Nei, du måkke tru det er lett!


hvordan-klarer-du-å-være-så-negativ-hele-tiden-nei-du-måkke-tru-det-er-lett
pessimisthvordanklarerduværenegativheletidenneimåkketrudeterletthvordanhvordan klarerklarer dudu åå værevære såså negativnegativ helehele tidenneidu måkkemåkke trutru detdet erer letthvordan klarerhvordan klarer duklarer du ådu å væreå være såvære så negativså negativ helenegativ hele tidendu måkke trumåkke tru dettru det erdet er letthvordan klarer duhvordan klarer du åklarer du å væredu å være såå være så negativvære så negativ heleså negativ hele tidendu måkke tru detmåkke tru det ertru det er letthvordan klarer du åhvordan klarer du å væreklarer du å være sådu å være så negativå være så negativ helevære så negativ hele tidendu måkke tru det ermåkke tru det er lett

Nei, vesle Vitet det rekk ikkje til. Ei Tru maa stydja upp-under. -Tro
nei-vesle-vitet-det-rekk-ikkje-til-ei-tru-maa-stydja-upp-under
Det går an å være rik uten å måtte vise det fram hele tiden. -Rikdom
det-går-an-å-være-rik-uten-å-måtte-vise-det-fram-hele-tiden
Man kan ikke være ung hele tiden, men man har lov til alltid å være barn. -Ungdom
man-kan-ikke-være-ung-hele-tiden-men-man-har-lov-til-alltid-å-være-barn
Hvis alle søker i samme retning og det viser seg å være den gale vei, så kan lett hele flokken gå sin ødeleggelse i møte. -Vei
hvis-alle-søker-i-samme-retning-og-det-viser-seg-å-være-den-gale-vei-så-kan-lett-hele-flokken-gå-ødeleggelse-i-møte
Når en kvinne skiller seg, er det ofte fordi hun er lei av å være utro mot den samme mannen hele tiden. -Walter Winchell
når-kvinne-skiller-seg-er-det-ofte-fordi-hun-er-lei-av-å-være-utro-mot-den-samme-mannen-hele-tiden
Tiden og omstendighetene endrer seg så raskt at vi hele tiden må rette våre mål mot fremtiden. -Mål
tiden-og-omstendighetene-endrer-seg-så-raskt-at-vi-hele-tiden-må-rette-våre-mål-mot-fremtiden