Hvor stilig er det å ha på seg noe som noen har drept? Pels kler dyr - ikke mennesker.


hvor-stilig-er-det-å-på-seg-noe-som-noen-har-drept-pels-kler-dyr-ikke-mennesker
tor mildehvorstiligerdetsegnoesomnoenhardreptpelsklerdyrikkemenneskerstilig erer detdet åpå segseg noenoe somsom noennoen harhar dreptpels klerkler dyrdyrikkeikke menneskerhvor stilig erstilig er deter det ådet å haha på segpå seg noeseg noe somnoe som noensom noen harnoen har dreptpels kler dyrkler dyrikke menneskerhvor stilig er detstilig er det åer det å hadet å ha påå ha på segha på seg noepå seg noe somseg noe som noennoe som noen harsom noen har dreptpels kler dyrhvor stilig er det åstilig er det å haer det å ha pådet å ha på segå ha på seg noeha på seg noe sompå seg noe som noenseg noe som noen harnoe som noen har drept

Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Jeg avskyr misbruk av dyr! Å bruke ekte pels er jålete og unødvendig! -Unni Lindell
jeg-avskyr-misbruk-av-dyr-Å-bruke-ekte-pels-er-jålete-og-ødvendig
Noen mennesker insisterer på at middelmådig er bedre enn best. De gleder seg over å klippe vinger fordi de ikke selv kan fly. De forakter hjerner fordi de ikke har noen. Pføy! -Middelmådighet
noen-mennesker-insisterer-på-at-middelmådig-er-bedre-enn-best-de-gleder-seg-over-å-klippe-vinger-fordi-ikke-selv-kan-fly-de-forakter-hjerner
Det er egentlig litt skummelt å tenke på hvor mange nye mennesker man har rundt seg til daglig, men som man liksom ikke har tid til å bli kjent med. -Anne-Cath Vestly
det-er-egentlig-litt-skummelt-å-tenke-på-hvor-mange-nye-mennesker-man-har-rundt-seg-til-daglig-men-som-man-liksom-ikke-har-tid-til-å-bli-kjent-med
Det finnes mennesker som har så lite mot til å hevde noe at de ikke engang drister seg til å si at vinden er kald i dag, uten at de har hørt andre si det først. -Selvtillit
det-finnes-mennesker-som-har-så-lite-mot-til-å-hevde-noe-at-ikke-engang-drister-seg-til-å-at-vinden-er-kald-i-dag-uten-at-har-hørt-andre-det
Alle dyr er like. Men noen dyr er mer like enn andre. -George Orwell
alle-dyr-er-like-men-noen-dyr-er-mer-like-enn-andre