Hvor kraft ei er, der er ei kall.


hvor-kraft-ei-er-der-er-ei-kall
henrik ibsenhvorkrafteierdererkallkraft eiei erder erer eiei kallhvor kraft eikraft ei erder er eier ei kallhvor kraft ei erder er ei kall

Det er sjømannens kall å trosse elementene; der må være noe nervespennende i dette, således, med en tynn plate mellom seg og avgrunnen - -Henrik Ibsen
det-er-sjømannens-kall-å-trosse-elementene-der-må-være-noe-nervespennende-i-dette-således-med-tynn-plate-mellom-seg-og-avgrunnen
Der hvor det er barn, der er den gylne tid. -Barn
der-hvor-det-er-barn-der-er-den-gylne-tid
Hvor du befinner deg er ikke på langt nær så viktig som hvor du retter oppmerksomheten mens du er der. -Stephen C. Paul
hvor-du-befinner-deg-er-ikke-på-langt-nær-så-viktig-som-hvor-du-retter-oppmerksomheten-mens-du-er-der
Et hjem er der, hvor deilig rom for fem er, skjønt der blant fiender tykkes trangt for to. -Henrik Ibsen
et-hjem-er-der-hvor-deilig-rom-for-fem-er-skjønt-der-blant-fiender-tykkes-trangt-for-to
Jeg tror på galskapen i kraft av dens nødvendighet, sa hun, ja i kraft av dens egen fornuft som ballanse. -Knut Hamsun
jeg-tror-på-galskapen-i-kraft-av-dens-nødvendighet-sa-hun-ja-i-kraft-av-dens-egen-fornuft-som-ballanse
Det gamle ord beholder sin gyldighet: Ubi onus, ibi sonus: Hvor der er smerte, er der sang. -Smerte
det-gamle-ord-beholder-gyldighet-ubi-onus-ibi-sonus-hvor-der-er-smerte-er-der-sang