Hvor gleden lo, gråt sorgen dypest nede, og lett ble gleden sorg, og sorgen glede.


hvor-gleden-gråt-sorgen-dypest-nede-og-lett-ble-gleden-sorg-og-sorgen-glede
william shakespearehvorgledengråtsorgendypestnedeoglettblesorggledegleden logråt sorgensorgen dypestdypest nedeog lettlett bleble gledengleden sorgog sorgensorgen gledehvor gleden logråt sorgen dypestsorgen dypest nedeog lett blelett ble gledenble gleden sorgog sorgen gledegråt sorgen dypest nedeog lett ble gledenlett ble gleden sorgog lett ble gleden sorg

Noen av dere sier: «Gleden er større enn sorgen», og andre sier, «Nei, sorgen er størst.» Men jeg sier dere: De er uatskillelige. -Kahlil Gibran
noen-av-dere-sier-gleden-er-større-enn-sorgen-og-andre-sier-nei-sorgen-er-størst-men-jeg-sier-dere-de-er-uatskillelige
Sorgen er seg selv nok, men for å ha fullt utbytte av gleden, må man ha noen å dele den med. -Mark Twain
sorgen-er-seg-selv-nok-men-for-å-fullt-utbytte-av-gleden-må-man-noen-å-dele-den-med
Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til. -Axel Juel
deiligst-av-alle-gleder-er-gleden-for-slett-ingenting-ikke-for-noe-du-kan-eller-vil-gleden-for-intet-og-gleden-for-alt-gleden-fordi-du-er-til
Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være. -Halldor Skard
du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
Det er min eneste trøst i dag. At sorgen ikke har tilbakevirkende kraft. At sorgen i dag ikke kan viske ut fargene i går. -Sorg
det-er-min-eneste-trøst-i-dag-at-sorgen-ikke-har-tilbakevirkende-kraft-at-sorgen-i-dag-ikke-kan-viske-ut-fargene-i-går
Jo dypere sorgen skjærer seg inn i dere, jo mer glede kan den romme. -Kahlil Gibran
jo-dypere-sorgen-skjærer-seg-inn-i-dere-jo-mer-glede-kan-den-romme