Hvor der ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme.


hvor-der-ingen-kamp-er-kan-der-heller-ingen-seier-komme
kamphvorderingenkamperkanhellerseierkommeder ingeningen kampkamp erkan derder hellerheller ingeningen seierseier kommehvor der ingender ingen kampingen kamp erkan der hellerder heller ingenheller ingen seieringen seier kommehvor der ingen kampder ingen kamp erkan der heller ingender heller ingen seierheller ingen seier kommehvor der ingen kamp erkan der heller ingen seierder heller ingen seier komme

Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler. -Bryllup
det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler
Når det ikke er kamp i elskov, er der ingen kjærlighet. -Søren Kierkegaard
når-det-ikke-er-kamp-i-elskov-er-der-ingen-kjærlighet
Der det ikke er kamp, er det ingen styrke. -Oprah Winfrey
der-det-ikke-er-kamp-er-det-ingen-styrke
Ingen maske kan skjule kjærligheten der den er, eller gi inntrykk av den der den ikke er. -François de La Rochefoucauld
ingen-maske-kan-skjule-kjærligheten-der-den-er-eller-gi-inntrykk-av-den-der-den-ikke-er
Der er ingen tro mellom menneskene mer, ingen kristendom, slik, som skrevet og sagt er; lite gjør de godt, og mindre de ber, og har slett ingen akt for de veldige makter. -Henrik Ibsen
der-er-ingen-tro-mellom-menneskene-mer-ingen-kristendom-slik-som-skrevet-og-sagt-er-lite-gjør-godt-og-mindre-ber-og-har-slett-ingen-akt-for
Der kan man se. Ingen vits i å aldri gi opp! -Fotball
der-kan-man-se-ingen-vits-i-å-aldri-gi-opp