Hvis vi ikke hadde noen vinter, ville ikke våren vært så deilig; hvis vi ikke av og til møtte motgang, ville gode tider ikke være så velkomne.


hvis-vi-ikke-hadde-noen-vinter-ville-ikke-våren-vært-så-deilig-hvis-vi-ikke-av-og-til-møtte-motgang-ville-gode-tider-ikke-være-så-velkomne
vinterhvisviikkehaddenoenvintervillevårenværtdeilighvisavogtilmøttemotganggodetiderværevelkomnehvis vivi ikkeikke haddehadde noennoen vinterville ikkeikke vårenvåren værtvært såså deilighvis vivi ikkeikke avav ogog tiltil møttemøtte motgangville godegode tidertider ikkeikke værevære såså velkomnehvis vi ikkevi ikke haddeikke hadde noenhadde noen vinterville ikke vårenikke våren værtvåren vært såvært så deilighvis vi ikkevi ikke avikke av ogav og tilog til møttetil møtte motgangville gode tidergode tider ikketider ikke væreikke være såvære så velkomnehvis vi ikke haddevi ikke hadde noenikke hadde noen vinterville ikke våren værtikke våren vært såvåren vært så deilighvis vi ikke avvi ikke av ogikke av og tilav og til møtteog til møtte motgangville gode tider ikkegode tider ikke væretider ikke være såikke være så velkomnehvis vi ikke hadde noenvi ikke hadde noen vinterville ikke våren vært såikke våren vært så deilighvis vi ikke av ogvi ikke av og tilikke av og til møtteav og til møtte motgangville gode tider ikke væregode tider ikke være såtider ikke være så velkomne

Sjelen ville ikke ha noen regnbue hvis øyet ikke hadde noen tårer. -Tåre
sjelen-ville-ikke-noen-regnbue-hvis-øyet-ikke-hadde-noen-tårer
Hva ville livet være hvis vi ikke hadde mot til å prøve? -Mot
hva-ville-livet-være-hvis-vi-ikke-hadde-mot-til-å-prøve
Den smale vei ville ikke vært så smal hvis flere hadde gått den. -Ukjent
den-smale-vei-ville-ikke-vært-så-smal-hvis-flere-hadde-gått-den
Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre. -Lykke
hvis-vi-bare-ville-være-lykkelige-ville-det-ikke-være-vanskelig-å-finne-lykken-men-vi-vil-være-lykkeligere-enn-andre
Jeg ville ikke snakke så meget om meg selv hvis det hadde vært et annet menneske jeg kjente like godt. -Henry David Thoreau
jeg-ville-ikke-snakke-så-meget-om-meg-selv-hvis-det-hadde-vært-et-annet-menneske-jeg-kjente-like-godt
Hvis døden ikke var, ville livet ditt, følelsene, forholdene, forelskelsene, alt ville vært uutholdelig. At livet er avgrenset, gir det potens. -Livet og døden
hvis-døden-ikke-var-ville-livet-ditt-følelsene-forholdene-forelskelsene-alt-ville-vært-uutholdelig-at-livet-er-avgrenset-gir-det-potens