Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge?


hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
spørsmålhvisnoenspørmeghvordanhardudetvetjegikkehvaskalfordettusenmåterhvilkenvelgehvis noennoen spørspør meg«hvordan harhar duså vetvet jegjeg ikkeikke hvahva jegjeg skalskal sijeg harhar detdet påpå tusentusen måterhvilken skalskal jegjeg velgehvis noen spørnoen spør meg«hvordan har duså vet jegvet jeg ikkejeg ikke hvaikke hva jeghva jeg skaljeg skal sifor jeg harjeg har dethar det pådet på tusenpå tusen måterhvilken skal jegskal jeg velgehvis noen spør megså vet jeg ikkevet jeg ikke hvajeg ikke hva jegikke hva jeg skalhva jeg skal sifor jeg har detjeg har det påhar det på tusendet på tusen måterhvilken skal jeg velgeså vet jeg ikke hvavet jeg ikke hva jegjeg ikke hva jeg skalikke hva jeg skal sifor jeg har det påjeg har det på tusenhar det på tusen måter

Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
Jeg har lært meg small-talk. Jeg vet hvordan jeg skal snakke med mennesker. Jeg har lært meg å snakke om gardiner og hårfrisyrer. -Møte mellom mennesker
jeg-har-lært-meg-small-talk-jeg-vet-hvordan-jeg-skal-snakke-med-mennesker-jeg-har-lært-meg-å-snakke-om-gardiner-og-hårfrisyrer
Det forekommer meg at hvis du og jeg må velge mellom to måter å tenke eller handle på, da burde vi huske på at vi skal dø, og prøve å leve slik at vår død ikke vekker glede i verden. -John Steinbeck
det-forekommer-meg-at-hvis-du-og-jeg-må-velge-mellom-to-måter-å-tenke-eller-handle-på-da-burde-vi-huske-på-at-vi-skal-dø-og-prøve-å-leve-slik