Hvis musikk er kjærlighetens føde, spill videre!


hvis-musikk-er-kjærlighetens-fø-spill-videre
william shakespearehvismusikkerkjærlighetensfødespillviderehvis musikkmusikk erer kjærlighetenskjærlighetens fødespill viderehvis musikk ermusikk er kjærlighetenser kjærlighetens fødehvis musikk er kjærlighetensmusikk er kjærlighetens fødehvis musikk er kjærlighetens føde

Kjærlighetens spill er som å kjøre bil: Kvinnene foretrekker omveien, mennene snarveien. -Jeanne Moreau
kjærlighetens-spill-er-som-å-kjøre-bil-kvinnene-foretrekker-omveien-mennene-snarveien
Hvis man spiller god musikk, hører folk ikke etter, og hvis man spiller dårlig musikk, snakker de ikke. -Oscar Wilde
hvis-man-spiller-god-musikk-hører-folk-ikke-etter-og-hvis-man-spiller-dårlig-musikk-snakker-ikke
Hvis det er slik en pine å elske, å fylles med kjærlighetens elektrifiserende kraft, hvor mye mer pinefullt er det ikke da å være kvinne, være selve denne kraften som tenner kjærlighetens gnist? -Kvinner
hvis-det-er-slik-pine-å-elske-å-fylles-med-kjærlighetens-elektrifiserende-kraft-hvor-mye-mer-pinefullt-er-det-ikke-da-å-være-kvinne-være-selve
Hvis du erindrer at alderdommens føde er visdom, vil du i ungdommen innrette deg slik at dine gamle dager ikke bringer deg nød. -Leonardo da Vinci
hvis-du-erindrer-at-alderdommens-fø-er-visdom-vil-du-i-ungdommen-innrette-deg-slik-at-dine-gamle-dager-ikke-bringer-deg-nød
Hvis du må elske meg, så la det uten unntak være for kjærlighetens skyld. -Elske
hvis-du-må-elske-meg-så-det-uten-unntak-være-for-kjærlighetens-skyld
Planetens framtid står på spill. Hvis vi ikke foretar drastiske endringer innen ti år, vil det få store og langvarige konsekvenser. -Klima
planetens-framtid-står-på-spill-hvis-vi-ikke-foretar-drastiske-endringer-innen-ti-år-vil-det-få-store-og-langvarige-konsekvenser