Hvis man spiller god musikk, hører folk ikke etter, og hvis man spiller dårlig musikk, snakker de ikke.


hvis-man-spiller-god-musikk-hører-folk-ikke-etter-og-hvis-man-spiller-dårlig-musikk-snakker-ikke
oscar wildehvismanspillergodmusikkhørerfolkikkeetteroghvisdårligsnakkerikkehvis manman spillerspiller godgod musikkhører folkfolk ikkeikke etterog hvishvis manman spillerspiller dårligdårlig musikksnakker dede ikkehvis man spillerman spiller godspiller god musikkhører folk ikkefolk ikke etterog hvis manhvis man spillerman spiller dårligspiller dårlig musikksnakker de ikkehvis man spiller godman spiller god musikkhører folk ikke etterog hvis man spillerhvis man spiller dårligman spiller dårlig musikkhvis man spiller god musikkog hvis man spiller dårlighvis man spiller dårlig musikk

Om kvelden er man sammen. Drikker vin og konjakk og spiller sjakk og lytter til musikk og sier at den er nydelig. Om natten elsker eller sover man. Men om morgenen. Før frokost. Da er man helt alene. -Erlend Loe
om-kvelden-er-man-sammen-drikker-vin-og-konjakk-og-spiller-sjakk-og-lytter-til-musikk-og-sier-at-den-er-nydelig-om-natten-elsker-eller-sover-man
Musikk og litteratur er spørsmål, aldri svar. Hvis man tror man har funnet et svar, er det ikke lenger noe å finne. -Musikk
musikk-og-litteratur-er-spørsmål-aldri-svar-hvis-man-tror-man-har-funnet-et-svar-er-det-ikke-lenger-noe-å-finne
Det spiller ikke sånn rolle at man kan og vet, som at man vil og tør. -Barbra Ring
det-spiller-ikke-sånn-rolle-at-man-kan-og-vet-som-at-man-vil-og-tør
Alle forførere vet at man skal hviske til kvinner, for jo lavere man snakker, desto mer oppmerksomt hører de etter. -Forførelse
alle-forførere-vet-at-man-skal-hviske-til-kvinner-for-jo-lavere-man-snakker-desto-mer-oppmerksomt-hører-etter
I kveld kan bare ett av lagene vinne - hvis ikke begge spiller uavgjort. -Norske medier: Aftenposten
i-kveld-kan-bare-ett-av-lagene-vinne-hvis-ikke-begge-spiller-uavgjort
Hvis du kan karate, spiller det ingen rolle om du har truser på deg eller ikke. -Sport
hvis-du-kan-karate-spiller-det-ingen-rolle-om-du-har-truser-på-deg-eller-ikke