Hvis man først skal gjøre noe, bør man gjøre det skikkelig. Hvis man først skal være kristen, kan man like godt være katolikk.


hvis-man-først-skal-gjøre-noe-bør-man-gjøre-det-skikkelig-hvis-man-først-skal-være-kristen-kan-man-like-godt-være-katolikk
muriel sparkhvismanførstskalgjørenoebørdetskikkeligværekristenkanlikegodtkatolikkhvis manman førstførst skalskal gjøregjøre noebør manman gjøregjøre detdet skikkelighvis manman førstførst skalskal værevære kristenkan manman likelike godtgodt værevære katolikkhvis man førstman først skalførst skal gjøreskal gjøre noebør man gjøreman gjøre detgjøre det skikkelighvis man førstman først skalførst skal væreskal være kristenkan man likeman like godtlike godt væregodt være katolikkhvis man først skalman først skal gjøreførst skal gjøre noebør man gjøre detman gjøre det skikkelighvis man først skalman først skal væreførst skal være kristenkan man like godtman like godt værelike godt være katolikkhvis man først skal gjøreman først skal gjøre noebør man gjøre det skikkelighvis man først skal væreman først skal være kristenkan man like godt væreman like godt være katolikk

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Skjebne er noe man kan gjøre noe med, man kan velge den bort hvis man er misfornøyd. -Øystein Wingaard Wolf
skjebne-er-noe-man-kan-gjøre-noe-med-man-kan-velge-den-bort-hvis-man-er-misfornøyd
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Visse bøker synes å være skrevet ikke for at man skal lære noe av dem, men for at man skal vite at forfatteren visste noe. -Forfatter
visse-bøker-synes-å-være-skrevet-ikke-for-at-man-skal-lære-noe-av-dem-men-for-at-man-skal-vite-at-forfatteren-visste-noe
Det er vanskelig å være morsom når man skal være skikkelig. -Mae West
det-er-vanskelig-å-være-morsom-når-man-skal-være-skikkelig
Hvis man velger å være tilskuer til livet, må man ikke undres over at det man ser, er teater. -Livet
hvis-man-velger-å-være-tilskuer-til-livet-må-man-ikke-undres-over-at-det-man-er-teater