Hvis litt kunnskap er farlig, hvor er da mannen som har så mye at han er utenfor fare?


hvis-litt-kunnskap-er-farlig-hvor-er-da-mannen-som-har-så-mye-at-han-er-utenfor-fare
kunnskaphvislittkunnskaperfarlighvordamannensomharmyeathanutenforfarehvis littlitt kunnskapkunnskap erer farliger dada mannenmannen somsom harhar såså myemye atat hanhan erer utenforhvis litt kunnskaplitt kunnskap erkunnskap er farlighvor er daer da mannenda mannen sommannen som harsom har såhar så myeså mye atmye at hanat han erhan er utenforer utenfor farehvis litt kunnskap erlitt kunnskap er farlighvor er da mannener da mannen somda mannen som harmannen som har såsom har så myehar så mye atså mye at hanmye at han erat han er utenforhan er utenfor farehvis litt kunnskap er farlighvor er da mannen somer da mannen som harda mannen som har såmannen som har så myesom har så mye athar så mye at hanså mye at han ermye at han er utenforat han er utenfor fare

Hvis han er gift, kan han ha litt lengre avstand mellom stingene som syes, for da betyr ikke utseendet så mye. -Menn og utseende
hvis-han-er-gift-kan-han-litt-lengre-avstand-mellom-stingene-som-syes-for-da-betyr-ikke-utseendet-så-mye
Hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det. -Seg selv og andre
hvor-mye-større-livet-ville-bli-for-deg-hvis-du-selv-kunne-ta-litt-mindre-plass-i-det
Kunnskap er makt - hvis du har kunnskap om den rette personen. -Ethel Watts Mumford
kunnskap-er-makt-hvis-du-har-kunnskap-om-den-rette-personen
Litt kjærlighet er akkurat som litt vin. Men for mye er for mye, det gjør en mann syk. -John Steinbeck
litt-kjærlighet-er-akkurat-som-litt-vin-men-for-mye-er-for-mye-det-gjør-mann-syk