Hvis Lincoln var i live i dag, ville han ha snudd seg i grava.


hvis-lincoln-var-i-live-i-dag-ville-han-snudd-seg-i-grava
gerald fordhvislincolnvarlivedagvillehansnuddseggravahvis lincolnlincoln varvar ii livelive ii dagville hanhan haha snuddsnudd segseg ii gravahvis lincoln varlincoln var ivar i livei live ilive i dagville han hahan ha snuddha snudd segsnudd seg iseg i gravahvis lincoln var ilincoln var i livevar i live ii live i dagville han ha snuddhan ha snudd segha snudd seg isnudd seg i gravahvis lincoln var i livelincoln var i live ivar i live i dagville han ha snudd seghan ha snudd seg iha snudd seg i grava

Ingen ville gidde å lytte hvis han ikke trodde det var hans tur etterpå. -Lytte
ingen-ville-gidde-å-lytte-hvis-han-ikke-trodde-det-var-hans-tur-etterpå
Hvis du mener at sjefen din er dum, så husk at du ikke ville hatt en jobb om han var smartere. -Ledelse
hvis-du-mener-at-sjefen-din-er-dum-så-husk-at-du-ikke-ville-hatt-jobb-om-han-var-smartere
Hvis han ikke var blitt keiser, ville ingen ha tvilt på hans evne til å regjere. -Tacitus
hvis-han-ikke-var-blitt-keiser-ville-ingen-tvilt-på-hans-evne-til-å-regjere
Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt. -Søren Kierkegaard
hvis-jeg-var-far-og-min-datter-ble-forført-ville-jeg-absolutt-ikke-henne-i-stikken-men-ble-min-sønn-journalist-ville-jeg-anse-han-som-fortapt
Hvis Gud plutselig ble dømt til å leve det livet han dømte menneskene til, ville han tatt livet av seg. -Gud
hvis-gud-plutselig-ble-dømt-til-å-leve-det-livet-han-dømte-menneskene-til-ville-han-tatt-livet-av-seg