Hvis en kvinne satser på sin dyktighet, blir hun mistenkt for å være ukvinnelig. Satser hun på sin kvinnelighet, blir hun mistenkt for å være udugelig.


hvis-kvinne-satser-på-dyktighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-ukvinnelig-satser-hun-på-kvinnelighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-udugelig
kvinner og karrierehviskvinnesatserdyktighetblirhunmistenktforværeukvinneligsatserkvinnelighetudugelighvis enen kvinnekvinne satsersatser påsin dyktighetblir hunhun mistenktmistenkt forå værevære ukvinneligsatser hunhun påsin kvinnelighetblir hunhun mistenktmistenkt forå værevære udugelighvis en kvinneen kvinne satserkvinne satser påsatser på sinpå sin dyktighetblir hun mistenkthun mistenkt formistenkt for åfor å væreå være ukvinneligsatser hun påhun på sinpå sin kvinnelighetblir hun mistenkthun mistenkt formistenkt for åfor å væreå være udugelig

Det er kvinnens natur å være god, og hun kan blir meget slem hvis hun ikke får lov til å følge sin natur. -Kvinner
det-er-kvinnens-natur-å-være-god-og-hun-kan-blir-meget-slem-hvis-hun-ikke-får-lov-til-å-følge-natur
En kvinne ser i sin elskers beste venn nesten alltid sin verste fiende - hvis hun da ikke gjør ham til sin elsker. -Elsker
en-kvinne-i-elskers-beste-venn-nesten-alltid-verste-fiende-hvis-hun-da-ikke-gjør-ham-til-elsker
Løyet for sin mor hadde hun jo alltid. For når skulle hun kunnet være ærlig uten å gjøre moren sorg - til ingen nytte. -Sigrid Undset
løyet-for-mor-hadde-hun-jo-alltid-for-når-skulle-hun-kunnet-være-ærlig-uten-å-gjøre-moren-sorg-til-ingen-nytte
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det