Hvis jeg ikke får røyke sigarer i himmelen, nekter jeg å dra.


hvis-jeg-ikke-får-røyke-sigarer-i-himmelen-nekter-jeg-å-dra
mark twainhvisjegikkefårrøykesigarerhimmelennekterdrahvis jegjeg ikkeikke fårfår røykerøyke sigarersigarer ii himmelennekter jegjeg åå drahvis jeg ikkejeg ikke fårikke får røykefår røyke sigarerrøyke sigarer isigarer i himmelennekter jeg åjeg å drahvis jeg ikke fårjeg ikke får røykeikke får røyke sigarerfår røyke sigarer irøyke sigarer i himmelennekter jeg å drahvis jeg ikke får røykejeg ikke får røyke sigarerikke får røyke sigarer ifår røyke sigarer i himmelen

Hvis jeg ikke får lov å le i himmelen, vil jeg ikke dit. -Martin Luther
hvis-jeg-ikke-får-lov-å-le-i-himmelen-vil-jeg-ikke-dit
Jeg angrer ikke på noe jeg har gjort. Bortsett fra at jeg begynte å røyke. -Anne B. Ragde
jeg-angrer-ikke-på-noe-jeg-har-gjort-bortsett-fra-at-jeg-begynte-å-røyke
Du er alt jeg behøver. Du er solen, luften jeg puster inn. Uten deg ville ikke livet vært det samme. Du må aldri dra din vei. Og hvis du drar, så ikke glem å ta meg med deg. -Basia Trzetrzelewska
du-er-alt-jeg-behøver-du-er-solen-luften-jeg-puster-inn-uten-deg-ville-ikke-livet-vært-det-samme-du-må-aldri-dra-din-vei-og-hvis-du-drar-så
Jeg trenger ikke dra til Bergen. Og jeg sparer en del på det. Jeg kan bare rope «Gå mann!» Så høljer regnet ned. -Lillebjørn Nilsen
jeg-trenger-ikke-dra-til-bergen-og-jeg-sparer-del-på-det-jeg-kan-bare-rope-gå-mann-så-høljer-regnet-ned
Himmelen er ingen Himmel for meg hvis jeg ikke møter min kone der. -Andrew Jackson
himmelen-er-ingen-himmel-for-meg-hvis-jeg-ikke-møter-min-kone-der