Hvis de ikke kan definere sin rolle i det moderne samfunnet og se at de spiller en nasjonal, samlende og ikke minst oppbyggende rolle, må de gå til arbeidskontoret.


hvis-ikke-kan-definere-rolle-i-det-moderne-samfunnet-og-se-at-spiller-nasjonal-samlende-og-ikke-minst-oppbyggende-rolle-må-gå-til
konge og kongeligehvisikkekandefinererolledetmodernesamfunnetogseatspillernasjonalsamlendeminstoppbyggenderolletilarbeidskontorethvis dede ikkeikke kankan defineredefinere sinsin rollerolle ii detdet modernemoderne samfunnetsamfunnet ogog sese atat dede spillerspiller enen nasjonalsamlende ogog ikkeikke minstminst oppbyggendeoppbyggende rollegå tiltil arbeidskontorethvis de ikkede ikke kanikke kan definerekan definere sindefinere sin rollesin rolle irolle i deti det modernedet moderne samfunnetmoderne samfunnet ogsamfunnet og seog se atse at deat de spillerde spiller enspiller en nasjonalsamlende og ikkeog ikke minstikke minst oppbyggendeminst oppbyggende rollede gå tilgå til arbeidskontoret

Ingenting spiller særlig stor rolle, og få ting spiller noen rolle i det hele tatt. -Livsvisdom
ingenting-spiller-særlig-stor-rolle-og-få-ting-spiller-noen-rolle-i-det-hele-tatt
Hvis du kan karate, spiller det ingen rolle om du har truser på deg eller ikke. -Sport
hvis-du-kan-karate-spiller-det-ingen-rolle-om-du-har-truser-på-deg-eller-ikke
Det spiller ikke sånn rolle at man kan og vet, som at man vil og tør. -Barbra Ring
det-spiller-ikke-sånn-rolle-at-man-kan-og-vet-som-at-man-vil-og-tør
Når det kom til stykket, måtte en mann gjøre noen innrømmelser overfor sin brud, særlig når det gjaldt bryllupet, for slike sentimentale ting spiller en stor rolle for kvinner. -Margaret Mitchell
når-det-kom-til-stykket-måtte-mann-gjøre-noen-innrømmelser-overfor-brud-særlig-når-det-gjaldt-bryllupet-for-slike-sentimentale-ting-spiller
En viktig forskjell mellom sjakk og politikk er at sjarm ikke spiller noen rolle i sjakk. -Politikk
en-viktig-forskjell-mellom-sjakk-og-politikk-er-at-sjarm-ikke-spiller-noen-rolle-i-sjakk
Hvis en mann tror på og forventer store ting av seg selv, spiller det ingen rolle hvor du plasserer ham, eller hva du viser ham ... Han vil bli omgitt av storhet. -Storhet
hvis-mann-tror-på-og-forventer-store-ting-av-seg-selv-spiller-det-ingen-rolle-hvor-du-plasserer-ham-eller-hva-du-viser-ham-han-vil-bli-omgitt-av