Hvis han er gift, kan han ha litt lengre avstand mellom stingene som syes, for da betyr ikke utseendet så mye.


hvis-han-er-gift-kan-han-litt-lengre-avstand-mellom-stingene-som-syes-for-da-betyr-ikke-utseendet-så-mye
menn og utseendehvishanergiftkanlittlengreavstandmellomstingenesomsyesfordabetyrikkeutseendetmyehvis hanhan erer giftkan hanhan haha littlitt lengrelengre avstandmellom stingenestingene somsom syesda betyrbetyr ikkeikke utseendetutseendet såså myehvis han erhan er giftkan han hahan ha littha litt lengrelitt lengre avstandlengre avstand mellomavstand mellom stingenemellom stingene somstingene som syesfor da betyrda betyr ikkebetyr ikke utseendetikke utseendet såutseendet så myehvis han er giftkan han ha litthan ha litt lengreha litt lengre avstandlitt lengre avstand mellomlengre avstand mellom stingeneavstand mellom stingene sommellom stingene som syesfor da betyr ikkeda betyr ikke utseendetbetyr ikke utseendet såikke utseendet så myekan han ha litt lengrehan ha litt lengre avstandha litt lengre avstand mellomlitt lengre avstand mellom stingenelengre avstand mellom stingene somavstand mellom stingene som syesfor da betyr ikke utseendetda betyr ikke utseendet såbetyr ikke utseendet så mye

Hvis litt kunnskap er farlig, hvor er da mannen som har så mye at han er utenfor fare? -Kunnskap
hvis-litt-kunnskap-er-farlig-hvor-er-da-mannen-som-har-så-mye-at-han-er-utenfor-fare
Hvis noen vil vite hva han betyr for Gud, skal han spørre hva Gud betyr for ham. -Hadith
hvis-noen-vil-vite-hva-han-betyr-for-gud-skal-han-spørre-hva-gud-betyr-for-ham
Han kan ikke skyte med venstre, han kan ikke heade, han kan ikke takle og han scorer ikke mange mål. Men ellers er han helt all right. -Fotball
han-kan-ikke-skyte-med-venstre-han-kan-ikke-heade-han-kan-ikke-takle-og-han-scorer-ikke-mange-mål-men-ellers-er-han-helt-all-right
Det kan vel være at han som er god i matte og dårlig i fotball får andre mattestykker enn de som ikke kan regne, og han blir vel ikke fratatt blyanten for at han ikke skal bli så mye bedre i matte enn de andre? -Talent
det-kan-vel-være-at-han-som-er-god-i-matte-og-dårlig-i-fotball-får-andre-mattestykker-enn-som-ikke-kan-regne-og-han-blir-vel-ikke-fratatt-blyanten