Hvis gresset blir langt, forsvinner grisen. Hvis praten blir lang, forsvinner det gode.


hvis-gresset-blir-langt-forsvinner-grisen-hvis-praten-blir-lang-forsvinner-det-gode
gresshvisgressetblirlangtforsvinnergrisenpratenlangdetgodehvis gressetgresset blirblir langtforsvinner grisenhvis pratenpraten blirblir langforsvinner detdet godehvis gresset blirgresset blir langthvis praten blirpraten blir langforsvinner det godehvis gresset blir langthvis praten blir lang

Jeg tror at ingenting forsvinner. Det som er godt i oss, går videre og smelter sammen med andre gode krefter. Energi forsvinner ikke. -Livet etter dette
jeg-tror-at-ingenting-forsvinner-det-som-er-godt-i-oss-går-videre-og-smelter-sammen-med-andre-gode-krefter-energi-forsvinner-ikke
Og alle drømmene vi hadde, blir det ingenting av De blir med meg til jeg forsvinner en dag -Øyvind Sauvik
og-alle-drømmene-vi-hadde-blir-det-ingenting-av-de-blir-med-meg-til-jeg-forsvinner-dag
Hvis du tror du er frigjort, så prøv å smake på ditt eget menstruasjonsblod. Hvis du blir kvalm ved tanken, har du langt igjen, min venn. -Kvinnesak
hvis-du-tror-du-er-frigjort-så-prøv-å-smake-på-ditt-eget-menstruasjonsblod-hvis-du-blir-kvalm-ved-tanken-har-du-langt-igjen-min-venn
Kjærligheten er som et hjerte tegnet i et duggvått speil, det forsvinner hvis man ikke sørger for å holde temperaturen oppe. -Peter Late
kjærligheten-er-som-et-hjerte-tegnet-i-et-duggvått-speil-det-forsvinner-hvis-man-ikke-sørger-for-å-holde-temperaturen-oppe
Hvis du venter på det rette øyeblikket der alt er trygt og sikkert, vil det aldri komme. Fjell blir ikke besteget, løp blir ikke vunnet, og varig lykke blir ikke oppnådd. -Maurice Chevalier
hvis-du-venter-på-det-rette-øyeblikket-der-alt-er-trygt-og-sikkert-vil-det-aldri-komme-fjell-blir-ikke-besteget-løp-blir-ikke-vunnet-og-varig