Hvis eg ikkje e bekymra e det ingen kunst å bli det


hvis-eg-ikkje-e-bekymra-e-det-ingen-kunst-å-bli-det
bjørn eidsvåghvisegikkjebekymradetingenkunstblihvis egeg ikkjeikkje ee bekymrabekymra ee detdet ingeningen kunstkunst åå blibli dethvis eg ikkjeeg ikkje eikkje e bekymrae bekymra ebekymra e dete det ingendet ingen kunstingen kunst åkunst å bliå bli dethvis eg ikkje eeg ikkje e bekymraikkje e bekymra ee bekymra e detbekymra e det ingene det ingen kunstdet ingen kunst åingen kunst å blikunst å bli dethvis eg ikkje e bekymraeg ikkje e bekymra eikkje e bekymra e dete bekymra e det ingenbekymra e det ingen kunste det ingen kunst ådet ingen kunst å bliingen kunst å bli det

Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Det er en kunst å bli menneske. -Menneske
det-er-kunst-å-bli-menneske
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Det kan bli mye kunst av forferdelige opplevelser. -Kunst
det-kan-bli-mye-kunst-av-forferdelige-opplevelser
Ingenting ville bli gjort hvis vi ventet til vi kunne gjøre det så godt at ingen kunne finne feil ved det. -John Henry Newman
ingenting-ville-bli-gjort-hvis-vi-ventet-til-vi-kunne-gjøre-det-så-godt-at-ingen-kunne-finne-feil-ved-det