Hvis du virkelig er glad i et menneske, så klarer du ikke bare å være det med hodet, tror jeg.


hvis-du-virkelig-er-glad-i-et-menneske-så-klarer-du-ikke-bare-å-være-det-med-hodet-tror-jeg
være glad ihvisduvirkeligergladetmenneskeklarerikkebareværedetmedhodettrorjeghvis dudu virkeligvirkelig erer gladglad ii etet menneskeså klarerklarer dudu ikkeikke barebare åå værevære detdet medmed hodethvis du virkeligdu virkelig ervirkelig er glader glad iglad i eti et menneskeså klarer duklarer du ikkedu ikke bareikke bare åbare å væreå være detvære det meddet med hodethvis du virkelig erdu virkelig er gladvirkelig er glad ier glad i etglad i et menneskeså klarer du ikkeklarer du ikke baredu ikke bare åikke bare å værebare å være detå være det medvære det med hodethvis du virkelig er gladdu virkelig er glad ivirkelig er glad i eter glad i et menneskeså klarer du ikke bareklarer du ikke bare ådu ikke bare å væreikke bare å være detbare å være det medå være det med hodet

Et menneske som må skjule sin opprinnelse er bare et halvt menneske. Jeg er i ferd med å bli hel. Nå mangler jeg bare vingene. Og det må et menneske ha. Vi må kunne fly. -Identitet
et-menneske-som-må-skjule-opprinnelse-er-bare-et-halvt-menneske-jeg-er-i-ferd-med-å-bli-hel-nå-mangler-jeg-bare-vingene-og-det-må-et-menneske
Jeg forlanger ikke dype meninger, men hvis du sier noe, vil jeg gjerne du skal mene det. Jeg tror vi skal være tydelige med hverandre, jeg. Så blir det ikke så mange misforståelser mellom folk. -Finn Schjøll
jeg-forlanger-ikke-dype-meninger-men-hvis-du-sier-noe-vil-jeg-gjerne-du-skal-mene-det-jeg-tror-vi-skal-være-tydelige-med-hverandre-jeg-så-blir-det
Hvis du ikke klarer å leve med å tape fotballkamper, kan du ikke holde på med det. -Fotball
hvis-du-ikke-klarer-å-leve-med-å-tape-fotballkamper-kan-du-ikke-holde-på-med-det