Hvis du vil nyte livet, så nipp langsomt til det.


hvis-du-vil-nyte-livet-så-nipp-langsomt-til-det
livethvisduvilnytelivetnipplangsomttildethvis dudu vilvil nytenyte livetså nippnipp langsomtlangsomt tiltil dethvis du vildu vil nytevil nyte livetså nipp langsomtnipp langsomt tillangsomt til dethvis du vil nytedu vil nyte livetså nipp langsomt tilnipp langsomt til dethvis du vil nyte livetså nipp langsomt til det

Hvis du bruker livet på å engste deg for stormen, får du aldri anledning til å nyte solskinnet. -Morris West
hvis-du-bruker-livet-på-å-engste-deg-for-stormen-får-du-aldri-anledning-til-å-nyte-solskinnet
Vil du nyte smaken av livet, så ta store biter. Måtehold er for munker. -Livskunst
vil-du-nyte-smaken-av-livet-så-ta-store-biter-måtehold-er-for-munker
Livet er langsomt selvmord, med mindre du leser. -Herman Wouk
livet-er-langsomt-selvmord-med-mindre-du-leser
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg
Hvis Gud plutselig ble dømt til å leve det livet han dømte menneskene til, ville han tatt livet av seg. -Gud
hvis-gud-plutselig-ble-dømt-til-å-leve-det-livet-han-dømte-menneskene-til-ville-han-tatt-livet-av-seg
Å nyte og å la andre nyte, uten å skade verken seg selv eller andre: det tror jeg er summen av moralen. -Moral
Å-nyte-og-å-andre-nyte-uten-å-skade-verken-seg-selv-eller-andre-det-tror-jeg-er-summen-av-moralen