Hvis du våger å være litt synlig, så vil kanskje noen forlate deg. Men de som blir igjen, er verdt alle som gikk.


hvis-du-våger-å-være-litt-synlig-så-vil-kanskje-noen-forlate-deg-men-som-blir-igjen-er-verdt-alle-som-gikk
synlighvisduvågerværelittsynligvilkanskjenoenforlatedegmensomblirigjenerverdtallegikkhvis dudu vågervåger åå værevære littlitt synligså vilvil kanskjekanskje noennoen forlateforlate degmen dede somsom blirblir igjener verdtverdt allealle somsom gikkhvis du vågerdu våger åvåger å væreå være littvære litt synligså vil kanskjevil kanskje noenkanskje noen forlatenoen forlate degmen de somde som blirsom blir igjener verdt alleverdt alle somalle som gikkhvis du våger ådu våger å værevåger å være littå være litt synligså vil kanskje noenvil kanskje noen forlatekanskje noen forlate degmen de som blirde som blir igjener verdt alle somverdt alle som gikkhvis du våger å væredu våger å være littvåger å være litt synligså vil kanskje noen forlatevil kanskje noen forlate degmen de som blir igjener verdt alle som gikk

Jeg måtte finne noe å gjøre, noen øre er jeg verdt Men å jobbe hele uka blir vel kanskje litt for sterkt -Lars Kilevold
jeg-måtte-finne-noe-å-gjøre-noen-øre-er-jeg-verdt-men-å-jobbe-hele-uka-blir-vel-kanskje-litt-for-sterkt
Hvis du legger litt til litt, og gjøre det igjen, vil snart det lille være mye. -Innsats
hvis-du-legger-litt-til-litt-og-gjøre-det-igjen-vil-snart-det-lille-være-mye
Det gjør meg ikke lykkelig å forlate deg, men det er ikke nødvendig å være lykkelig for å begynne om igjen. -Skilsmisse
det-gjør-meg-ikke-lykkelig-å-forlate-deg-men-det-er-ikke-nødvendig-å-være-lykkelig-for-å-begynne-om-igjen
Vi må akseptere at vi har fått en generasjon bevisste kvinner som tør å vise senualitet og nakenhet. Men det å være aggressiv, seksuell og ambisiøs blir kanskje for mye for noen? -Nakenhet
vi-må-akseptere-at-vi-har-fått-generasjon-bevisste-kvinner-som-tør-å-vise-senualitet-og-nakenhet-men-det-å-være-aggressiv-seksuell-og
Å være over sytti er som å være med i en krig. Alle vennene dine dør rundt deg, og for oss overlevende er det omtrent som å stå igjen på en slagmark. -Muriel Spark
Å-være-over-sytti-er-som-å-være-med-i-krig-alle-vennene-dine-dør-rundt-deg-og-for-oss-overlevende-er-det-omtrent-som-å-stå-igjen-på