Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet.


hvis-du-snakker-til-mann-på-et-språk-han-forstår-når-du-hodet-hans-snakker-du-til-ham-på-hans-eget-språk-når-du-hjertet
nelson mandelahvisdusnakkertilmannetspråkhanforstårnårhodethanssnakkerhamhansegetspråkhjertethvis dudu snakkersnakker tiltil enen mannmann påpå etet språkspråk hanhan forstårnår dudu hodethodet hanssnakker dudu tiltil hamham påpå hanshans egeteget språknår dudu hjertethvis du snakkerdu snakker tilsnakker til entil en mannen mann påmann på etpå et språket språk hanspråk han forstårnår du hodetdu hodet hanssnakker du tildu til hamtil ham påham på hanspå hans egethans eget språknår du hjertethvis du snakker tildu snakker til ensnakker til en manntil en mann påen mann på etmann på et språkpå et språk hanet språk han forstårnår du hodet hanssnakker du til hamdu til ham påtil ham på hansham på hans egetpå hans eget språkhvis du snakker til endu snakker til en mannsnakker til en mann påtil en mann på eten mann på et språkmann på et språk hanpå et språk han forstårsnakker du til ham pådu til ham på hanstil ham på hans egetham på hans eget språk

Matematikere er som franskmenn. Snakker man til dem, oversetter de det til sitt eget språk, og så er det straks noe helt annet. -Johann Wolfgang von Goethe
matematikere-er-som-franskmenn-snakker-man-til-dem-oversetter-det-til-sitt-eget-språk-og-så-er-det-straks-noe-helt-annet
Når en kvinne først har tilgitt sin mann, skal hun ikke servere ham syndene hans oppvarmet til lunsj. -Kone
når-kvinne-først-har-tilgitt-mann-skal-hun-ikke-servere-ham-syndene-hans-oppvarmet-til-lunsj
En mann vil at hans kone skal være gløgg nok til å forstå hvor dyktig han er, og dum nok til å beundre ham. -Eden Phillpots
en-mann-vil-at-hans-kone-skal-være-gløgg-nok-til-å-forstå-hvor-dyktig-han-er-og-dum-nok-til-å-beundre-ham
Hans liv var et rop om hjelp på et fremmed språk. -Nils-Fredrik Nielsen
hans-liv-var-et-rop-om-hjelp-på-et-fremmed-språk
Jeg bryr meg ikke om hvilket språk en opera blir sunget på, bare det er et språk jeg ikke forstår. -Opera
jeg-bryr-meg-ikke-om-hvilket-språk-opera-blir-sunget-på-bare-det-er-et-språk-jeg-ikke-forstår