Hvis du skal være spydig, må du være kort. For det er med ordene som med solstrålene; jo mer de konsentreres, jo dypere bunner de.


hvis-du-skal-være-spydig-må-du-være-kort-for-det-er-med-ordene-som-med-solstrålene-jo-mer-konsentreres-jo-dypere-bunner
ukjenthvisduskalværespydigkortfordetermedordenesomsolstrålenejomerkonsentreresdyperebunnerhvis dudu skalskal værevære spydigmå dudu værevære kortdet erer medordene somsom medmed solstrålenejo mermer dede konsentreresjo dyperedypere bunnerbunner dehvis du skaldu skal væreskal være spydigmå du væredu være kortfor det erdet er meder med ordenemed ordene somordene som medsom med solstrålenejo mer demer de konsentreresjo dypere bunnerdypere bunner dehvis du skal væredu skal være spydigmå du være kortfor det er meddet er med ordeneer med ordene sommed ordene som medordene som med solstrålenejo mer de konsentreresjo dypere bunner dehvis du skal være spydigfor det er med ordenedet er med ordene somer med ordene som medmed ordene som med solstrålene

Det er med ord som med solstråler: jo mer de konsentreres, jo dypere brenner de. -Ord
det-er-med-ord-som-med-solstråler-jo-mer-konsentreres-jo-dypere-brenner
Det er med følelser som med instrumenter: De blir mer melankolske jo dypere de går. -Per Roald
det-er-med-følelser-som-med-instrumenter-de-blir-mer-melankolske-jo-dypere-går
Hvis det er slik en pine å elske, å fylles med kjærlighetens elektrifiserende kraft, hvor mye mer pinefullt er det ikke da å være kvinne, være selve denne kraften som tenner kjærlighetens gnist? -Kvinner
hvis-det-er-slik-pine-å-elske-å-fylles-med-kjærlighetens-elektrifiserende-kraft-hvor-mye-mer-pinefullt-er-det-ikke-da-å-være-kvinne-være-selve
Når man spiser, skal 1/3 av maven fylles med mat, 1/3 med drikke, mens resten skal være tom. -Talmud
når-man-spiser-skal-13-av-maven-fylles-med-mat-13-med-drikke-mens-resten-skal-være-tom
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Det burde være med lover som med klær, at de lages så de passer for dem som skal bruke dem. -Lov
det-burde-være-med-lover-som-med-klær-at-lages-så-passer-for-dem-som-skal-bruke-dem