Hvis du leser mange bøker, regnes du som belest. Men hvis du ser mye på TV, regnes du ikke som be-sett.


hvis-du-leser-mange-bøker-regnes-du-som-belest-men-hvis-du-mye-på-tv-regnes-du-ikke-som-be-sett
lily tomlinhvisdulesermangebøkerregnessombelestmenhvismyetvikkebesetthvis dudu leserleser mangemange bøkerregnes dudu somsom belestmen hvishvis dudu serser myemye påpå tvregnes dudu ikkeikke somhvis du leserdu leser mangeleser mange bøkerregnes du somdu som belestmen hvis duhvis du serdu ser myeser mye påmye på tvregnes du ikkedu ikke somhvis du leser mangedu leser mange bøkerregnes du som belestmen hvis du serhvis du ser myedu ser mye påser mye på tvregnes du ikke somhvis du leser mange bøkermen hvis du ser myehvis du ser mye pådu ser mye på tv

En venn kan godt regnes som et av naturens mesterverk. -Venn
en-venn-kan-godt-regnes-som-et-av-naturens-mesterverk
Det som regnes for optimistisk, er som regel virkningen av en intellektuell feiltagelse. -Optimist
det-som-regnes-for-optimistisk-er-som-regel-virkningen-av-intellektuell-feiltagelse
Kvinner er som landskaper: De som regnes for utilgjengelige blir etter hvert unngått. -Kvinner
kvinner-er-som-landskaper-de-som-regnes-for-utilgjengelige-blir-etter-hvert-unngått
De fleste mennesker er ganske sympatisk hvis du ikke ser for mye av dem. -Menneske
de-fleste-mennesker-er-ganske-sympatisk-hvis-du-ikke-for-mye-av-dem
For mye fotball på TV? Jeg sier som Sølve Grotmol; Det er for mange bøker på biblioteket også. -Arne Scheie
for-mye-fotball-på-tv-jeg-sier-som-sølve-grotmol-det-er-for-mange-bøker-på-biblioteket-også
... men hun måtte innrømme at stort sett følte hun dette som kaltes livet som noe uhyggelig og fiendtlig som sto ferdig til å fare løs på en, hvis en ga det en sjanse. -Virginia Woolf
men-hun-måtte-innrømme-at-stort-sett-følte-hun-dette-som-kaltes-livet-som-noe-uhyggelig-og-fiendtlig-som-sto-ferdig-til-å-fare-løs-på-hvis