Hvis du kommer langt nok ut får du se hele Melkeveiens hjul rulle bort på veier av natt


hvis-du-kommer-langt-nok-ut-får-du-se-hele-melkeveiens-hjul-rulle-bort-på-veier-av-natt
universethvisdukommerlangtnokutfårsehelemelkeveienshjulrullebortveieravnatthvis dudu kommerkommer langtlangt noknok utut fårfår dudu sese helehele melkeveiensmelkeveiens hjulhjul rullerulle bortbort påpå veierveier avav natthvis du kommerdu kommer langtkommer langt noklangt nok utnok ut fårut får dufår du sedu se helese hele melkeveienshele melkeveiens hjulmelkeveiens hjul rullehjul rulle bortrulle bort påbort på veierpå veier avveier av natthvis du kommer langtdu kommer langt nokkommer langt nok utlangt nok ut fårnok ut får duut får du sefår du se heledu se hele melkeveiensse hele melkeveiens hjulhele melkeveiens hjul rullemelkeveiens hjul rulle borthjul rulle bort pårulle bort på veierbort på veier avpå veier av natthvis du kommer langt nokdu kommer langt nok utkommer langt nok ut fårlangt nok ut får dunok ut får du seut får du se helefår du se hele melkeveiensdu se hele melkeveiens hjulse hele melkeveiens hjul rullehele melkeveiens hjul rulle bortmelkeveiens hjul rulle bort påhjul rulle bort på veierrulle bort på veier avbort på veier av natt

La humla suse langt, langt bort og glem alt det du skulle gjort. -Nået
la-humla-suse-langt-langt-bort-og-glem-alt-det-du-skulle-gjort
Mange foreldre finner ut at en klapp på ryggen hjelper til å utvikle karakteren - hvis den gis ofte nok, tidlig nok, og lavt nok. -Glen Wheeler
mange-foreldre-finner-ut-at-klapp-på-ryggen-hjelper-til-å-utvikle-karakteren-hvis-den-gis-ofte-nok-tidlig-nok-og-lavt-nok
det er ikke nok å ta seg sammen nok, får vi seinere -Jan I. Sørensen
det-er-ikke-nok-å-ta-seg-sammen-nok-får-vi-seinere
Et riktig anvendt liv er langt nok. -Livet
et-riktig-anvendt-liv-er-langt-nok