Hvis du ikke vil bli narret, så spør om prisen i tre butikker.


hvis-du-ikke-vil-bli-narret-så-spør-om-prisen-i-tre-butikker
kjøp og salghvisduikkevilblinarretspøromprisentrebutikkerhvis dudu ikkeikke vilvil blibli narretså spørspør omom prisenprisen ii tretre butikkerhvis du ikkedu ikke vilikke vil blivil bli narretså spør omspør om prisenom prisen iprisen i trei tre butikkerhvis du ikke vildu ikke vil bliikke vil bli narretså spør om prisenspør om prisen iom prisen i treprisen i tre butikkerhvis du ikke vil blidu ikke vil bli narretså spør om prisen ispør om prisen i treom prisen i tre butikker

Vil du behandle en sak ordentlig, så spør tre oldinger. -Erfaring
vil-du-behandle-sak-ordentlig-så-spør-tre-oldinger
Hvis eg ber på mine kner, hvis eg love deg solskinn og strålande vér, hvis eg gir deg alt du vil ha, vil du då bli glad? -Trøst
hvis-eg-ber-på-mine-kner-hvis-eg-love-deg-solskinn-og-strålande-vér-hvis-eg-gir-deg-alt-du-vil-vil-du-då-bli-glad
Prisen på frukt er rimelig i dag sammenlignet med prisen på et eple i Edens hage. -Ukjent
prisen-på-frukt-er-rimelig-i-dag-sammenlignet-med-prisen-på-et-eple-i-edens-hage
Hvis du vil bli forfatter, så ikke hør på råd fra forfattere. -Jon Scieszka
hvis-du-vil-bli-forfatter-så-ikke-hør-på-råd-fra-forfattere
Du kan ikke sitte på fremskrittets lokk. Hvis du gjør det, vil du bli blåst til himmels. -Henry Kaiser
du-kan-ikke-sitte-på-fremskrittets-lokk-hvis-du-gjør-det-vil-du-bli-blåst-til-himmels
Hvis man er bekymret for hva det skal bli av neste generasjon, så vil de også bli voksne og begynne å bekymre seg for den yngre generasjon. -Ungdom
hvis-man-er-bekymret-for-hva-det-skal-bli-av-neste-generasjon-så-vil-også-bli-voksne-og-begynne-å-bekymre-seg-for-den-yngre-generasjon