Hvis du ikke klarer å svare på hvorfor du gjør noe, så er det den rette tingen å gjøre.


hvis-du-ikke-klarer-å-svare-på-hvorfor-du-gjør-noe-så-er-det-den-rette-tingen-å-gjøre
justin timberlakehvisduikkeklarersvarehvorforgjørnoeerdetdenrettetingengjørehvis dudu ikkeikke klarerklarer åå svaresvare påpå hvorfordu gjørgjør noeså erer detdet denden retterette tingentingen åå gjørehvis du ikkedu ikke klarerikke klarer åklarer å svareå svare påsvare på hvorforpå hvorfor duhvorfor du gjørdu gjør noeså er deter det dendet den retteden rette tingenrette tingen åtingen å gjørehvis du ikke klarerdu ikke klarer åikke klarer å svareklarer å svare påå svare på hvorforsvare på hvorfor dupå hvorfor du gjørhvorfor du gjør noeså er det dener det den rettedet den rette tingenden rette tingen årette tingen å gjørehvis du ikke klarer ådu ikke klarer å svareikke klarer å svare påklarer å svare på hvorforå svare på hvorfor dusvare på hvorfor du gjørpå hvorfor du gjør noeså er det den retteer det den rette tingendet den rette tingen åden rette tingen å gjøre

Hvis du vil gjøre verden til et bedre sted, se på deg selv og gjør noe med det. -Michael Jackson
hvis-du-vil-gjøre-verden-til-et-bedre-sted-se-på-deg-selv-og-gjør-noe-med-det
Det er ingen vits i å bekymre seg for ting du ikke kan kontrollere, for du kan ikke gjøre noe med dem, og hvorfor bekymre seg for ting du har kontroll over? Aktiv bekymring gjør deg passiv. -Wayne Dyer
det-er-ingen-vits-i-å-bekymre-seg-for-ting-du-ikke-kan-kontrollere-for-du-kan-ikke-gjøre-noe-med-dem-og-hvorfor-bekymre-seg-for-ting-du-har-kontroll
Hvis intet på denne jord kan si oss når det er det rette øyeblikk å dø - hvorfor da bekymre seg om det? -William Shakespeare
hvis-intet-på-denne-jord-kan-oss-når-det-er-det-rette-øyeblikk-å-dø-hvorfor-da-bekymre-seg-om-det
For å bli lykkelig i et ekteskap gjelder det noe mye mer enn å finne den rette, det gjelder også å være den rette. -Leland Foster Wood
for-å-bli-lykkelig-i-et-ekteskap-gjelder-det-noe-mye-mer-enn-å-finne-den-rette-det-gjelder-også-å-være-den-rette
Hvor mange år skal det ta før kjærlighet mellom menn blir akseptert? Jeg håper dere klarer å gjøre noe. -Alf Prøysen
hvor-mange-år-skal-det-ta-før-kjærlighet-mellom-menn-blir-akseptert-jeg-håper-dere-klarer-å-gjøre-noe