Hvis du har et selskap med småskårne visjoner, har du et småskårent selskap.


hvis-du-har-et-selskap-med-småskårne-visjoner-har-du-et-småskårent-selskap
anita roddickhvisduharetselskapmedsmåskårnevisjonersmåskårentselskaphvis dudu harhar etet selskapselskap medmed småskårnesmåskårne visjonerhar dudu etet småskårentsmåskårent selskaphvis du hardu har ethar et selskapet selskap medselskap med småskårnemed småskårne visjonerhar du etdu et småskårentet småskårent selskaphvis du har etdu har et selskaphar et selskap medet selskap med småskårneselskap med småskårne visjonerhar du et småskårentdu et småskårent selskaphvis du har et selskapdu har et selskap medhar et selskap med småskårneet selskap med småskårne visjonerhar du et småskårent selskap

Regelen er at enhver morder blir straffet med mindre han har drept i stort selskap og under trompetfanfarer. -Voltaire
regelen-er-at-enhver-morder-blir-straffet-med-mindre-han-har-drept-i-stort-selskap-og-under-trompetfanfarer
Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap. -Jean-Paul Sartre
hvis-du-er-ensom-når-du-er-alene-er-du-i-dårlig-selskap
Den som ikke nyter sitt eget selskap, har vanligvis ingen grunn til det. -Coco Chanel
den-som-ikke-nyter-sitt-eget-selskap-har-vanligvis-ingen-grunn-til-det
Jeg har tre stoler i mitt hus: en for ensomhet, to for vennskap, tre for selskap. -Henry David Thoreau
jeg-har-tre-stoler-i-mitt-hus-for-ensomhet-to-for-vennskap-tre-for-selskap
Det er et faktum at man sjelden blir midtpunktet i et selskap før man har forlatt det. -Samuel Butler
det-er-et-faktum-at-man-sjelden-blir-midtpunktet-i-et-selskap-før-man-har-forlatt-det
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i