Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap.


hvis-du-er-ensom-når-du-er-alene-er-du-i-dårlig-selskap
jean-paul sartrehvisduerensomnåralenedårligselskaphvis dudu erer ensomensom nårnår dudu erer aleneer dudu ii dårligdårlig selskaphvis du erdu er ensomer ensom nårensom når dunår du erdu er aleneer du idu i dårligi dårlig selskaphvis du er ensomdu er ensom nårer ensom når duensom når du ernår du er aleneer du i dårligdu i dårlig selskaphvis du er ensom nårdu er ensom når duer ensom når du erensom når du er aleneer du i dårlig selskap

Bedre ensom enn i dårlig selskap. -Ensomhet
bedre-ensom-enn-i-dårlig-selskap
Du kan ikke være ensom hvis du liker den personen du er alene med. -Ensomhet
du-kan-ikke-være-ensom-hvis-du-liker-den-personen-du-er-alene-med
Aller mest ensom kan du være når du aldri er alene. -Aksel Sandemose
aller-mest-ensom-kan-du-være-når-du-aldri-er-alene
Det er bedre å våkne alene og vite at en er alene, enn å våkne sammen med noen og allikevel være ensom. -Liv Ullmann
det-er-bedre-å-våkne-alene-og-vite-at-er-alene-enn-å-våkne-sammen-med-noen-og-allikevel-være-ensom
Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre enn slett selskap -Hadith
det-er-bedre-å-være-blant-venner-enn-alene-men-alene-er-bedre-enn-slett-selskap