Hvis din lykke avhenger av hva andre gjør, antar jeg at du har et problem.


hvis-din-lykke-avhenger-av-hva-andre-gjør-antar-jeg-at-du-har-et-problem
lykkehvisdinlykkeavhengeravhvaandregjørantarjegatduharetproblemhvis dindin lykkelykke avhengeravhenger avav hvaandre gjørantar jegjeg atat dudu harhar etet problemhvis din lykkedin lykke avhengerlykke avhenger avavhenger av hvaav hva andrehva andre gjørantar jeg atjeg at duat du hardu har ethar et problemhvis din lykke avhengerdin lykke avhenger avlykke avhenger av hvaavhenger av hva andreav hva andre gjørantar jeg at dujeg at du harat du har etdu har et problemhvis din lykke avhenger avdin lykke avhenger av hvalykke avhenger av hva andreavhenger av hva andre gjørantar jeg at du harjeg at du har etat du har et problem

Smerte er ekte når du får andre mennesker til å tro at det gjør vondt. Hvis ingen andre enn du tror på det, er smerten din galskap eller hysteri. -Naomi Wolf
smerte-er-ekte-når-du-får-andre-mennesker-til-å-tro-at-det-gjør-vondt-hvis-ingen-andre-enn-du-tror-på-det-er-smerten-din-galskap-eller-hysteri
En ektemanns lykke avhenger av de kvinnene han ikke har giftet seg med. -Oscar Wilde
en-ektemanns-lykke-avhenger-av-kvinnene-han-ikke-har-giftet-seg-med
Jeg antar at menneskeheten gjør så godt den kan. Men det er da for pokker bare en forklaring, ingen unnskyldning! -Don Marquis
jeg-antar-at-menneskeheten-gjør-så-godt-den-kan-men-det-er-da-for-pokker-bare-forklaring-ingen-unnskyldning
Ikke bry deg om lykke, gjør din plikt. -Plikt
ikke-bry-deg-om-lykke-gjør-din-plikt
Jeg kan ikke tenke meg hvordan man kan vite hva lykke er hvis man ikke har kjent på smerten. -Smerte
jeg-kan-ikke-tenke-meg-hvordan-man-kan-vite-hva-lykke-er-hvis-man-ikke-har-kjent-på-smerten
Hvis det mest kritikkverdige med et menneske er hva slags klær det har på seg, synes jeg ikke det gjør så mye. -Mette-Marit
hvis-det-mest-kritikkverdige-med-et-menneske-er-hva-slags-klær-det-har-på-seg-synes-jeg-ikke-det-gjør-så-mye