Hvis det er slik en pine å elske, å fylles med kjærlighetens elektrifiserende kraft, hvor mye mer pinefullt er det ikke da å være kvinne, være selve denne kraften som tenner kjærlighetens gnist?


hvis-det-er-slik-pine-å-elske-å-fylles-med-kjærlighetens-elektrifiserende-kraft-hvor-mye-mer-pinefullt-er-det-ikke-da-å-være-kvinne-være-selve
kvinnerhvisdeterslikpineelskefyllesmedkjærlighetenselektrifiserendekrafthvormyemerpinefulltikkedaværekvinneselvedennekraftensomtennergnisthvis detdet erer slikslik enen pinepine åå elskeå fyllesfylles medmed kjærlighetenskjærlighetens elektrifiserendeelektrifiserende kraftmye mermer pinefulltpinefullt erer detdet ikkeikke dada åå værevære kvinnevære selveselve dennedenne kraftenkraften somsom tennertenner kjærlighetenskjærlighetens gnisthvis det erdet er sliker slik enslik en pineen pine åpine å elskeå fylles medfylles med kjærlighetensmed kjærlighetens elektrifiserendekjærlighetens elektrifiserende krafthvor mye mermye mer pinefulltmer pinefullt erpinefullt er deter det ikkedet ikke daikke da åda å væreå være kvinnevære selve denneselve denne kraftendenne kraften somkraften som tennersom tenner kjærlighetenstenner kjærlighetens gnist

Hvis du må elske meg, så la det uten unntak være for kjærlighetens skyld. -Elske
hvis-du-må-elske-meg-så-det-uten-unntak-være-for-kjærlighetens-skyld
Jeg tror på kjærlighetens overbevisende kraft. Jeg forstår den ikke. Jeg tror den må være den mest velduftende blomsten av de alle i livets tornekratt. -Kjærlighet - virkning
jeg-tror-på-kjærlighetens-overbevisende-kraft-jeg-forstår-den-ikke-jeg-tror-den-må-være-den-mest-velduftende-blomsten-av-alle-i-livets
Å elske for å bli elsket er menneskelig, men å elske for kjærlighetens skyld er av engler. -Alphonse de Lamartine
Å-elske-for-å-bli-elsket-er-menneskelig-men-å-elske-for-kjærlighetens-skyld-er-av-engler
Hvis du skal være spydig, må du være kort. For det er med ordene som med solstrålene; jo mer de konsentreres, jo dypere bunner de. -Ukjent
hvis-du-skal-være-spydig-må-du-være-kort-for-det-er-med-ordene-som-med-solstrålene-jo-mer-konsentreres-jo-dypere-bunner
Medlidenhet er kjærlighetens siste trinn, kanskje selve kjærligheten. -Medlidenhet
medlidenhet-er-kjærlighetens-siste-trinn-kanskje-selve-kjærligheten
Kjærlighetens gleder varer bare et øyeblikk, kjærlighetens sorg varer hele livet. -Kjærlighet - tid
kjærlighetens-gleder-varer-bare-et-øyeblikk-kjærlighetens-sorg-varer-hele-livet