Hvis det er en grunntone i det jeg skriver, er det innsikten om at alt er forbi.


hvis-det-er-grunntone-i-det-jeg-skriver-er-det-innsikten-om-at-alt-er-forbi
skrivehvisdetergrunntonejegskriverinnsiktenomataltforbihvis detdet erer enen grunntonegrunntone ii detdet jegjeg skriverer detdet innsikteninnsikten omom atat altalt erer forbihvis det erdet er ener en grunntoneen grunntone igrunntone i deti det jegdet jeg skriverer det innsiktendet innsikten ominnsikten om atom at altat alt eralt er forbihvis det er endet er en grunntoneer en grunntone ien grunntone i detgrunntone i det jegi det jeg skriverer det innsikten omdet innsikten om atinnsikten om at altom at alt erat alt er forbihvis det er en grunntonedet er en grunntone ier en grunntone i deten grunntone i det jeggrunntone i det jeg skriverer det innsikten om atdet innsikten om at altinnsikten om at alt erom at alt er forbi

Jeg har en regel om at hvis jeg reiser et sted for å drive research, så skriver jeg først og tar researchen etterpå. Og hvis det ikke stemmer, korrigerer jeg virkeligheten. -Skrive
jeg-har-regel-om-at-hvis-jeg-reiser-et-sted-for-å-drive-research-så-skriver-jeg-først-og-tar-researchen-etterpå-og-hvis-det-ikke-stemmer
Jeg snakker og skriver på samme måte, det er samme teknikk. Og jeg skriver like fort som jeg snakker. Det sitter i fingrene! -Skrive
jeg-snakker-og-skriver-på-samme-måte-det-er-samme-teknikk-og-jeg-skriver-like-fort-som-jeg-snakker-det-sitter-i-fingrene
En mann som skriver godt, skriver ikke som man skriver, men som han skriver. -Skrive
en-mann-som-skriver-godt-skriver-ikke-som-man-skriver-men-som-han-skriver
Jeg skriver ikke moderne musikk. Jeg skriver bare god musikk. -Igor Stravinskij
jeg-skriver-ikke-moderne-musikk-jeg-skriver-bare-god-musikk