Hvilket hell for herskerne at folk ikke tenker.


hvilket-hell-for-herskerne-at-folk-ikke-tenker
massehvilkethellforherskerneatfolkikketenkerhvilket hellhell forherskerne atat folkfolk ikkeikke tenkerhvilket hell forhell for herskernefor herskerne atherskerne at folkat folk ikkefolk ikke tenkerhvilket hell for herskernehell for herskerne atfor herskerne at folkherskerne at folk ikkeat folk ikke tenkerhvilket hell for herskerne athell for herskerne at folkfor herskerne at folk ikkeherskerne at folk ikke tenker

Det rene hell!! Du dynges ned av hell. Ja, selve lykken pynter seg for din skyld. -William Shakespeare
det-rene-hell-du-dynges-ned-av-hell-ja-selve-lykken-pynter-seg-for-din-skyld
Folk er mer opptatt av hvilket drivstoff de gir bilen enn hva de tilfører kroppen. -Linn Stokke
folk-er-mer-opptatt-av-hvilket-drivstoff-gir-bilen-enn-hva-tilfører-kroppen
Ville ikke alt blitt bedre på jorda om folk var ærlige og sa hva de tenkte, vel å merke når de tenker gode tanker? -Ærlighet
ville-ikke-alt-blitt-bedre-på-jorda-om-folk-var-ærlige-og-sa-hva-tenkte-vel-å-merke-når-tenker-gode-tanker
Han tenker for meget, den slags folk er farlige. -William Shakespeare
han-tenker-for-meget-den-slags-folk-er-farlige
Den som ikke tenker selv, tenker ikke i det hele tatt. -Oscar Wilde
den-som-ikke-tenker-selv-tenker-ikke-i-det-hele-tatt
Enten tenker kvinnen ikke, eller så tenker hun på noe annet. -Kvinner
enten-tenker-kvinnen-ikke-eller-så-tenker-hun-på-noe-annet