Hvilken ensomhet er mer ensom enn ikke å stole på noen?


hvilken-ensomhet-er-mer-ensom-enn-ikke-å-stole-på-noen
ensomhethvilkenensomhetermerensomennikkestolenoenhvilken ensomhetensomhet erer mermer ensomensom ennenn ikkeikke åå stolestole påpå noenhvilken ensomhet erensomhet er merer mer ensommer ensom ennensom enn ikkeenn ikke åikke å stoleå stole påstole på noenhvilken ensomhet er merensomhet er mer ensomer mer ensom ennmer ensom enn ikkeensom enn ikke åenn ikke å stoleikke å stole påå stole på noenhvilken ensomhet er mer ensomensomhet er mer ensom enner mer ensom enn ikkemer ensom enn ikke åensom enn ikke å stoleenn ikke å stole påikke å stole på noen

De siste årene tilbrakte han i ensomhet. Bare hunden hans trøstet ham. Den var enda mer ensom. -Ensomhet
de-siste-årene-tilbrakte-han-i-ensomhet-bare-hunden-hans-trøstet-ham-den-var-enda-mer-ensom
Det er like galt å stole på alle som ikke å stole på noen. -Tillit
det-er-like-galt-å-stole-på-alle-som-ikke-å-stole-på-noen
Fornuften er en ensom ting. Hvor ofte er man ikke alene om å stole på den. -Fredrik Stabel
fornuften-er-ensom-ting-hvor-ofte-er-man-ikke-alene-om-å-stole-på-den
Hvilken hjelp er det i at pennen er mektigere enn sverdet, hvis du ikke av og til får spidde noen med en kulepenn? -Ukjent
hvilken-hjelp-er-det-i-at-pennen-er-mektigere-enn-sverdet-hvis-du-ikke-av-og-til-får-spidde-noen-med-kulepenn
Hvis jeg ikke hadde min ensomhet, hvor ensom var jeg ikke da. -Alf Larsen
hvis-jeg-ikke-hadde-min-ensomhet-hvor-ensom-var-jeg-ikke-da
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har