Hvert menneske har i sitt hjerte et svin som sover.


hvert-menneske-har-i-sitt-hjerte-et-svin-som-sover
menneskehvertmenneskeharsitthjerteetsvinsomsoverhvert menneskemenneske harhar ii sittsitt hjertehjerte etet svinsvin somsom soverhvert menneske harmenneske har ihar i sitti sitt hjertesitt hjerte ethjerte et svinet svin somsvin som soverhvert menneske har imenneske har i sitthar i sitt hjertei sitt hjerte etsitt hjerte et svinhjerte et svin somet svin som soverhvert menneske har i sittmenneske har i sitt hjertehar i sitt hjerte eti sitt hjerte et svinsitt hjerte et svin somhjerte et svin som sover

Det er bare én sann moral for hvert menneske, men hvert menneske har ikke den samme sanne moral. -George Bernard Shaw
det-er-bare-én-sann-moral-for-hvert-menneske-men-hvert-menneske-har-ikke-den-samme-sanne-moral
Stort er det mennesket som aldri har mistet barnet i sitt hjerte. -Mencius
stort-er-det-mennesket-som-aldri-har-mistet-barnet-i-sitt-hjerte
Mennesket har rom i sitt hjerte som innå ikke eksisterer. Lidelsen trenger inn i dem for at de skal begynne å eksistere. -Lidelse
mennesket-har-rom-i-sitt-hjerte-som-innå-ikke-eksisterer-lidelsen-trenger-inn-i-dem-for-at-skal-begynne-å-eksistere
Den som ikke har julen i sitt hjerte, vil aldri finne den under et tre. -Jul
den-som-ikke-har-julen-i-sitt-hjerte-vil-aldri-finne-den-under-et-tre
Den som i sitt hjerte har selv den minste fordom mot andre, skal på Dommens dag våkne blant de vantro. -Hadith
den-som-i-sitt-hjerte-har-selv-den-minste-fordom-mot-andre-skal-på-dommens-dag-våkne-blant-vantro