Hvergang et ansvar blir delt mellem to, blir det kun een procent til hver.


hvergang-et-ansvar-blir-delt-mellem-to-blir-det-kun-een-procent-til-hver
piet heinhvergangetansvarblirdeltmellemtodetkuneenprocenttilhverhvergang etet ansvaransvar blirblir deltdelt mellemblir detdet kunkun eeneen procentprocent tiltil hverhvergang et ansvaret ansvar bliransvar blir deltblir delt mellemblir det kundet kun eenkun een procenteen procent tilprocent til hverhvergang et ansvar bliret ansvar blir deltansvar blir delt mellemblir det kun eendet kun een procentkun een procent tileen procent til hverhvergang et ansvar blir deltet ansvar blir delt mellemblir det kun een procentdet kun een procent tilkun een procent til hver

Det var fint at du kom. Ser du, fra tid til annen blir det litt stusslig å sitte sånn og kun være til. -Være sammen
det-var-fint-at-du-kom-ser-du-fra-tid-til-annen-blir-det-litt-stusslig-å-sitte-sånn-og-kun-være-til
For hver gang et menneske tar et skritt opp mot lyset, skjer noe uhørt stort. Nye stjerner blir tent. Hjelpestjerner. Det blir lettere å ta skrittet neste gang. -Skritt
for-hver-gang-et-menneske-tar-et-skritt-opp-mot-lyset-skjer-noe-uhørt-stort-nye-stjerner-blir-tent-hjelpestjerner-det-blir-lettere-å-ta-skrittet
Mitt ansvar er å ta ansvar for det jeg har ansvar for. -Jens Stoltenberg
mitt-ansvar-er-å-ta-ansvar-for-det-jeg-har-ansvar-for
Kan hende blir det utdelt nye kort hver vår til dem som tør å prøve lykken enda et år -Anne Grete Preus
kan-hende-blir-det-utdelt-nye-kort-hver-vår-til-dem-som-tør-å-prøve-lykken-enda-et-år
Glem ikke at hver dag blir rakt deg som en evighet til å være lykkelig i. -Phil Bosmans
glem-ikke-at-hver-dag-blir-rakt-deg-som-evighet-til-å-være-lykkelig-i
Og alle drømmene vi hadde, blir det ingenting av De blir med meg til jeg forsvinner en dag -Øyvind Sauvik
og-alle-drømmene-vi-hadde-blir-det-ingenting-av-de-blir-med-meg-til-jeg-forsvinner-dag