Hver kontakt med et menneske er så sjelden, så dyrebar, at den bør bevares.


hver-kontakt-med-et-menneske-er-så-sjelden-så-dyrebar-at-den-bør-bevares
anaïs ninhverkontaktmedetmenneskeersjeldendyrebaratdenbørbevareshver kontaktkontakt medmed etet menneskemenneske erer såså sjeldenså dyrebarat denden børbør bevareshver kontakt medkontakt med etmed et menneskeet menneske ermenneske er såer så sjeldenat den børden bør bevareshver kontakt med etkontakt med et menneskemed et menneske eret menneske er såmenneske er så sjeldenat den bør bevareshver kontakt med et menneskekontakt med et menneske ermed et menneske er sået menneske er så sjelden

Friheten er dyrebar - så dyrebar at den må rasjoneres. -Vladimir Lenin
friheten-er-dyrebar-så-dyrebar-at-den-må-rasjoneres
Når du avslutter dagen, så befri deg for den. I morgen er en ny dag, med sine håp og løfter altfor dyrebar til at man skulle sløse bort et øyeblikk av den på gårsdagen. -I går - i dag - i morgen
når-du-avslutter-dagen-så-befri-deg-for-den-i-morgen-er-ny-dag-med-sine-håp-og-løfter-altfor-dyrebar-til-at-man-skulle-sløse-bort-et-øyeblikk
Fred kan ikke bevares med makt. Den kan bare oppnås ved forståelse. -Fred
fred-kan-ikke-bevares-med-makt-den-kan-bare-oppnås-ved-forståelse
Husk at du ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem du kommer i kontakt med, gjennom ordene dine, oppførselen din, smilet ditt, ja til og med med tausheten din, hele din personlighet. -Personlighet
husk-at-du-ubevisst-og-ufrivillig-påvirker-alle-dem-du-kommer-i-kontakt-med-gjennom-ordene-dine-oppførselen-din-smilet-ditt-ja-til-og-med-med
Diktet er det daglege brød for den eine, og dyrebar vin for den andre. -Poesi
diktet-er-det-daglege-brød-for-den-eine-og-dyrebar-vin-for-den-andre
Det er med kjærlighet som med pannekaker: Den bør nytes mens den er varm. -Karl Krisrian Kraus
det-er-med-kjærlighet-som-med-pannekaker-den-bør-nytes-mens-den-er-varm